محل تبلیغات شما

سیویل 2فهرست بها – کارهای چوبی

فهرست بها – کارهای چوبی. مهمترین کارهای چوبی ساختمان عبارتند از درها چوبی، کمد دیواری ها، تزیینات داخل اتاق ها که همگی در فهرست بهاء ابنیه در یک فصل کامل آورده شده اند.

رسیدیم به فصل نوزدهم دفترچه فهرست بها رشته ابنیه که با عنوان کارهای چوبی در این فهرست آورده شده است.

منظور از کارهای چوبی، شامل تهیه و ساخت در، کمد، چارچوب چوبی، قرنیزهای چوبی و از این دست آیتم هاست. توصیه می کنم حتما دفترچه فهرست بها را از اواسط همین صفحه دانلود کنید و فصل نوزدهم آنرا مطالعه کنید.

اما توضیحات مهم و نکات فصل کارهای چوبی…

کارهای چوبی

چوب های مصرفی در کارهای چوبی باید از نوع چوب های عمل آورده باشد.

به چوب های توسکا، ملچ، افرا، راش، نمدار، مَمرَز، کاج و خانواده صنوبیر که محصول داخل کشور هستند و به صورت خودرنگ مورد استفاده واقع نمی گردند، چوب داخلی می گوییم.

اندازه گیری کارهای چوبی بر اساس ابعاد درج شده در نقشه ها و مشخصات انجام گرفته است و در تمام قیمت های ردیف های کارهای چوبی، هزینه چسب، میخ و سایر لوازم اتصال منظور شده است. مبنای اندازه گیری کلاف های درهای چوبی مساحت یک روی در و مبنای اندازه گیری نصب در بر حسب لنگه است.

آموزش متره و برآورد

مثال: مطلوب است برآورد هزینه ساخت چارچوب های چوبی مطابق جزئیات شکل زیر از چوب داخلی به ابعاد 6*12 سانتی متر همراه با زهوار لازم برای کتیبه.

کارهای چوبی

پاسخ در ویدیو زیر:فهرست بها – اندود کاری و بندکشی

فهرست بها – اندود کاری و بندکشی از مهمترین آیتم های فهرست بهاء و متره و برآورد کارهاست.

تمامی کارهای اندود کاری از قبیل اندود کاهگل، اندود سیمان، گچ و خاک و… و نیز بندکشی های مابین دیوارها و سنگ های نمای ساختمان، در این فصل آورده شده است.

توجه داشته باشید که این فصل در بخش نازک کاری ساختمان قرار می گیرد. اما نکات و توضیحات این فصل …

اندود کاری و بند کشی

در ردیف های مربوط به فصل اندود کاری هزینه تهیه مصالح، زخمی کردن مصالح، اجرای فصل مشترک ها، پخی یا گردی نبش ها و یا چفت ها در نظر گرفته شده و از این بابت ها اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت.

مبنای اندازه گیری نیز سطح کاری است که از اندود پوشیده می شود.

واحد اندازه گیری کلیه ردیف های فصل اندود کاری و بند کشی کتر مربع است، به جز در مورد ساختن درپوش های سیمانی و ریختن کف پنجره ها و سایه بان بتنی بالای پنجره ها، که با متر طول اندازه گیری می شوند.

آموزش متره و برآورد

مثال: مطلوب است برآورد هزینه اجرای گچ و خاک سقف یک اتاق به ابعاد 4*3 متر.

پاسخ در ویدیو زیر:فهرست بها – کارهای آلومینیومی

فهرست بها – کارهای آلومینیومی یعنی تمامی کارهای ساختمانی که از مصالح آلومینیومی در آنها استفاده شده است مانند درها، پنجره ها، پوشش سقف ها و…، از فصل هفدهم فهرست بها رشته ابنیه متره و برآورد می شوند. خب بریم سراغ نکات مهم و توضیحات این فصل …

در ردیف های مربوط به فصل آلومینیومی هزینه های مربوط به تهیه و مصرف پرچ، پیچ و مهره، رول پلاک، نوارهای لاستیکی و … لحاظ شده است و هیچ گونه اضافه بهایی بابت آنها و یا اضافه وزن و یا اضافه ابعاد مازاد بر ابعاد درج شده در نقشه ها، پرداختی صورت نمی گیرد.

کارهای آلومینیومی

در مورد کارهایی که واحد پرداخت آنها به صورت کیلوگرم است و پرداخت بر اساس وزن به عمل می آید صورت جلسه ای مربوط به آن که به امضای پیمانکار و مهندس مشاور رسیده باشد، محاسبه و پرداخت می شود.

واحدهای در نظر گرفته شده برای ردیف های فصل کارهای آلومینیومی عبارت اند از:

1- کیلوگرم

2- مترمربع

3- عدد

مثال:

مطلوب است برآورد هزینه تهیه و نصب 6 عدد درپوش لوله بخاری به قطر 15 سانتی متر در یک ساختمان سه طبقه.

پاسخ در ویدیو زیر:فهرست بها – کارهای فولادی سبک

فهرست بها – کارهای فولادی سبک. در و پنجره ها و چارچوب های فی و نرده ها و… جزء کارهای فولادی سبک در ساختمان ها به شمار می روند که در این جلسه از آموزش متره و برآورد به توضیح فصل شانزدهم فهرست بهاء می پردازیم.

با توجه به اینکه علاوه بر کارهای سنگین فولادی، کارهای سبک فولادی مانند تهیه و نصب چهارچوب های فی، در و پنجره های آهنی، حفاظ و نرده و… نیز بسیار پراستفاده و هزینه بر هستند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، فصل شانزدهم فهرست بهای رشته ابنیه سال را به این گونه کارها اختصاص داده است.

کارهای فولادی سبک

برای اندازه گیری و پرداخت بهای در  و پنجره های ساخته شده از پروفیل های توخالی(قوطی) در صورتی که بین مقادیر به دست آمده از توزین با اوزان حاصله از جدول ها و نقشه ها اختلاف وجود داشته باشد کمترین وزن، مبنای پرداخت قرار می گیرد.

واحد اندازه گیری برای ردیف های این فصل کیلوگرم است و فقط برای اندازه گیری لوله های ناودان و دودکش از ورق گالوانیزه سفیداز متر طول و برای تهیه و نصب پنجره از ورق گالوانیزه فرم داده شده و با رنگ پخته کوره ای و اجرای سقف رابیتس از متر مربع استفاده می گردد.

مثال: مطلوب است برآورد هزینه تهیه و نصب صفحات رابیتس برای سقف کاذب یک سالن اجتماعات به ابعاد 12*30 در صورتی که برای انتقال آب باران سقف این سالن 6 عدد ناوردان به قطر 15 سانتی متر از ورق گالوانیزه سفید به ضخامت 0.6 میلی متر استفاده شده باشد هزینه تهیه و ساخت و نصب لوله ناودان را محاسبه کنید( ارتفاع از سقف سالن تا کف زمین 4 متر است).

پاسخ در ویدیو زیر:بتن پیش ساخته و بلوک چینی

بتن پیش ساخته و بلوک چینی در متره و برآورد. همانطور که از عنوان این فصل مشخصه، تمامی مباحث مربوط به تهیه و نصب جداول بتنی پیش ساخته، انواع دال های بتنی پیش ساخته، قطعات بتنی، لوله های سیمانی و… توسط فصل دوازدهم فهرست بها رشته ابنیه انجام می شود.

سیمان در نظر گرفته شده برای محاسبه هزینه ردیف های فصل بتن پیش ساخته و بلوک چینی، سیمان نوع یک است.

هزینه میلگرد و آهن های مصرفی در بتن، براساس ردیف فصل های مربوط، جداگانه محاسبه و پرداخت می شود. در ردیف جدول های بتنی پیش ساخته، منظور از سطح، سطح مقطع عمود بر مسیر است.

بتن پیش ساخته و بلوک چینی

متره

مثال: مطلوب است محاسبه هزینه تهیه و نصب بیست عدد جدول بتنی پیش ساخته که ابعاد مقطع آن 12*40 و طول آن 50 سانتی متر می باشد.

پاسخ در ویدیو زیر:


آجرکاری و شفته ریزی

آجرکاری و شفته ریزی. همانطور که از اسم آن مشخص است، کلیه کارهای بنایی با انواع آجرها و نیز شفته ریزی و نما سازی در این فصل آورده شده است و شما به راحتی بعد از متره کردن حجم کار، می توانید از آیتم های مربوطه در فهرست بها، برآورد هزینه کار را انجام دهید. اما توضیحات و نکات مهم این جلسه…

در ردیف های فصل آجرکاری و شفته ریزی منظور از ضخامت یک و نیم آجره 35 سانتی متر و ضخامت یک آجره حدود 22 سانتی متر و ضخامت نیم آجره حدود 11 سانتی متر است. ملاک اندازه گیری طاق ضربی، سطح افقی زیر آن است.

در نماسازی های آجری که نماچینی روی کار جدا از آجرکاری پشت کار انجام می شود هزینه انجام کار برای نما بر حسب مترمربع و متناسب با آجر مصرفی در نما پرداخت می شود.

آجرکاری و شفته ریزی

منظور از نماسازی در ردیف های فصل آجرکاری و شفته ریزی نماچینی به صورت راسته یا کله راسته است و هزینه نماچینی نقش های برجسته هندسی، به طور جداگانه پرداخت می شود.

متره و برآورد

مثال: مطلوب است محاسبه هزینه آجرکاری یک دیوار یک آجر فشاری و ملات ماسه سیمان (1:6) با مشخصات زیر:

آجرکاری و شفته ریزی

ارتفاع دیوار: 300 سانتی متر

ارتفاع پنجره: 120 سانتی متر

 

پاسخ در ویدیو زیر:کارهای فولادی سنگین

کارهای فولادی سنگین. شاید قبل از آشنایی با دفترچه فهرست بها، از خودتان می پرسید که چطور این همه پروفیل فولادی، آهن آلات متعلقه و حتی جوشکاری ها که بیشتر در پروژه های سازه های فولادی استفاده می شوند را برآورد می کنند و مبنای این برآورد چیست و از کجا باید هزینه های آن را محاسبه کنیم؟

در پاسخ باید بگیم که فصل نهم دفترچه فهرست بها رشته ابنیه، به نام کارهای فولادی سنگین به همین منظور تهیه و تنظیم شده است.

واحد اندازه گیری برای کارهای فولادی سنگین کیلوگرم” است که وزن کار براساس جداول استاندارد که مشخصات فنی آهن آلات موجود در بازار (از جمله وزن واحد متر طول آنها) در آن وجود دارد محاسبه می شود.

کارهای فولادی سنگین

نمونه یکی از جداولی که استفاده عمومی بیشتری دارد را در تصویر زیر مشاهده می کنید. در این جدول می توان ابتدا طول مصرفی تیرآهن مورد نظر را به دست آورد و از ضرب آن در وزن واحد متر طول ( ستون G در جدول زیر) وزن کل آن را به دست می آوریم.

کارهای فولادی سنگین

 

متره و برآورد

مثال: مطلوب است هزینه تهیه، ساخت و کارگذاشتن نعل درگاه های روی پنجره های یک ساختمان، با مشخصات زیر:

* نوع پروفیل IPE 140

* تعداد پروفیل مصرفی 2 عدد

 *طول پروفیل مصرفی 0 سانتی متر

 *تعداد نعل درگاه های مشابه 5 عدد

پاسخ در ویدیو زیر:متره – فهرست بهاء

امروز می خواهیم به معرفی فهرست بهاء و انواع رسته ها و رشته های آن در متره و برآورد بپردازیم. شاید خیلی از شما دوستان با فهرست بهای یک یا دو رشته آشنایی ابتدایی داشته باشید و حتی با آن کار کرده باشید، اما امروز برای معرفی جامع فهرست بها و انواع مختلف آن، تعریف جامع و کاملی را ارائه می کنیم تا درک بهتر و شناخت بیشتری در حوزه متره و برآورد بدست آوردید.


توجه: مهندس گرامی، به شما قول می دهیم بعد از مشاهده این دو آموزش یک مترور حرفه ای شوید، برای مشاهده این آموزش ها روی هر کدام که می خواهید کلیک کنید.

به همراه فایل کسب درآمد از پکیج زیر

متره و برآورد ساختمان فولادی 4 طبقه

فهرست بها اصلی ترین جزء در بخش برآورد متریال ها و کارهای انجام شده در هر پروژه ای است و شناخت دستورالعمل ها، بخش نامه ها و آیتم های آن برای مهندس مترور، یک امر کاملا ضروری می باشد. پس با ما باشید…

فهرست بهاء چیست؟

فهرست بها چیست؟

فهرست بها به زبان ساده مقدار ریالی حجم واحد مصالح و یا خدمات قابل ارائه پیمانکاران است.

هر سال سازمان برنامه و بودجه ( معاونت راهبردی ریاست جمهوری) فهرست بهای واحد رشته های مختلف پروژه های عمرانی و مرتبط مانند فهرست بها تاسیسات الکتریکی را منتشر می کند. و یا اینکه سازمانهای مختلف دولتی مانند شرکت های توزیع نیروی برق و شرکت های برق منطقه ای و یا شرکت های بزرگ مانند شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی (مپنا) اقدام به انتشار فهرست بهای مختص خود می کنند.

انواع رسته ها و رشته های فهرست بهاء:

قیمت های پایه ای که در 4 رسته و 15 رشته به تفکیک هر ساله (در اسفندماه) توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) تهیه و پس از تصویب شورای عالی فنی به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ می شوند را فهارس بهاء گویند که به قرار زیر هستند:

الف) رسته ساختمان و ساختمان های صنعتی:

1- رشته ابنیه

2- رشته تاسیسات برقی

3- رشته تاسیسات مکانیکی

ب) رسته راه و ترابری:

4- رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن

5- رشته راهداری

6- رشته ترمیم نوار حفاری

ج) رسته آب:

7- رشته خطوط انتقال آب، آبرسانی

8- رشته شبکه توزیع آب

9- رشته آبیاری و نهرکشی

10- رشته سد سازی

11- رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

12- رشته حفاری چاه ها و قنوات

د) رسته منابع طبیعی:

13- رشته آبیاری تحت فشار

14- رشته فضای سبز

15- رشته آبخیز داری

پس متوجه شدید که 15 فهرست بها وجود دارد که در رسته ها و رشته های مختلف وجود دارد. در جلسه بعدی به تفسیر و توضیح فهرست بها می پردازیم.


رنگ آمیزی فهرست بها

رنگ آمیزی فهرست بها.

نقاشی و رنگ آمیزی در پروژه های ساختمانی، در مورد قطعاتی مانند پروفیل های فولادی که نیاز به رنگ آمیزی با ضد زنگ دارند و نیز سطوح داخلی ساختمان که از انواع رنگ های اپوکسی و روغنی می توان بر روی سطوح گچی داخل ساختمان جهت زیبایی استفاده کرد، کاربرد فراوانی دارد.

بنابراین در هرجایی از پروژه که نیاز به استفاده از انواع رنگ ها باشد، هزینه این اقلام از طریق فصل بیست و پنجم فهرست بها ابنیه قابل برآورد است.

در ردیف های اجرای رنگ ضد زنگ، هزینه برس یا سمباده زدن به منظور آماده سازی سطوح برای رنگ آمیزی، در نظر گرفته شده است.

چنانچه سطوح فی به علت زنگ زدگی با تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما، نیاز به زنگ زدایی داشته باشد، بهای آن بر حسب مورد از ردیف های زنگ زدایی پرداخت خواهد شد.

متره و برآورد رنگ آمیزی

اندازه گیری سطوح نقاشی، بر حسب مورد طبق ردیف های زیر انجام می شود. سطوح رنگ آمیزی و زنگ زدایی شده، اندازه گیری می شوند.

شبکه ها، نرده ها، پنجره ها، خرپاهای فی و چوبی یک رو، محاسبه می شوند، مگر اینکه سطح گسترده عضوهای رنگ خور بیش از سطح یک رو باشد که در این صورت، سطح گسترده رنگ خور، ملاک قرار می گیرد.

در مورد درهایی که سطح شیشه خور داشته باشند، سطح شیشه خور از دو رو کسر می شود، مگر اینکه سطح شیشه خور بیش از نصف سطح در باشد که در این صورت، مانند پنجره یک رو محاسبه می شود.

پرداخت رنگ آمیزی سطوح موجدار (مانند ورق های موجدار آزبست)، بر اساس اندازه گیری سطح موج ها به عمل خواهد آمد.

رنگ روغنی روی سطوح گچی، شامل سمباده زنی، روغن الیف، بطانه کشی، سمباده زنی روی بطانه، استر زنی، لکه گیری با بطانه، سمباده زنی روی لکه گیرها و رنگ رویه است.

در ادامه مثالی از نحوه متره و برآورد رنگ آمیزی مطابق فهرست بهاء را مطالعه کنید…

مثال: مطلوب است برآورد هزینه اجرای رنگ روغن زیرسقف و دیوارهای اتاق خوابی به ابعاد زیر سقف 4*5 متر و سطح دیوارهای دور نیز 25 متر مربع.

پاسخ در ویدیو زیر:متره – برش و نصب شیشه

متره – برش و نصب شیشه. شیشه ها یکی از مصالح حیاتی در جایگذاری و زیبا سازی عناصری همچون پنجره ها، درها و کتیبه ها و … است که علاوه بر پوشش زیبایش، سبب تابش نور طبیعی به داخل ساختمان می شود.

برش و نصب شیشه در متره و برآورد کارهای ساختمانی از آیتم های پرکاربرد به حساب می آیند که نحوه استفاده و متره شیشه ها مستم شناخت صحیح آیتم های این فصل از فهرست بهاء ابنیه است.

به همین منظور آموزش امروز متره و برآورد ما در زمینه محاسبه و متره شیشه کاری های داخل ساختمان ها است که توضیحات و نکات مهم این فصل به همراه مثالی برای شما آورده شده است. پس تا آخر مطلب را مطالعه فرمایید.

بریم سراغ توضیحات و نکات مهم متره و برآوردی فصل برش و نصب شیشه در فهرست بهاء ابنیه…

برش و نصب شیشه

اندازه گیری سطوح شیشه ها، از روی ابعاد داخلی قاب آن انجام می شود.

در تمام ردیف های این فصل، هزینه اندازه گیری، قواره کردن، تهیه و مصرف چسب سیلی، نوار پلاستیکی و بطانه بسته به مورد و همچنین باز کردن زهوارها و بستن مجدد آنها و سایر عملیات لازم برای اجرای کامل کار، منظور شده است.

شیشه های در نظر گرفته شده در این فصل به استثنای ردیف های 240401 و 240402 از نوع شیشه های ساخت داخل است.

شیشه های مندرج در این فصل از نوع مسطح می باشد.

مثال: مطلوبست برآورد هزینه شیشه کاری، دو عدد پنجره به ابعاد 1*2 متر. با توجه به نقشه های دیتایل اجرایی پروژه، شیشه 3 میلی متری در نظر گرفته شده است.

پاسخ:

با توجه به صورت سوال، مساحت کل شیشه کاری برابر است با:

(2*1) * 2= 4 m²

با توجه به آیتم  240101 فصل بیست و چهارم فهرست بها 95:

برش و نصب شیشه

4 m² * 173000 (Rial) =692000 (Rial)  هزینه تهیه و نصب شیشه


متره – کارهای پلاستیکی و پلیمری

متره – کارهای پلاستیکی و پلیمری در پروژه های عمرانی به تمامی عملیات های شامل کف پوش های پلاستیکی، قرنیز های پی وی سی، لوله های ناودانی پی وی سی، ورق های موج دار و بدون موج پلی استایرن، واتراستاپ ها و… اتلاق می شود.

برای مشاهده هر کدام از این آیتم ها می توانید در گوگل نام آنها را سرچ کنید و تصاویر آنها را ببینید. اما توضیحات و نکات مهم این فصل که در مقدمه این فصل ذکر شده است را به اختصار بیان می کنم…

در مواردی که پنجره روی چهارچوب فی نصب شود، بهای چهارچوب فی جداگانه از فصل مربوط پرداخت می شود.

کارهای پلاستیکی و پلیمری

قیمت های در نظرگرفته شده در این ردیف ها برای انواع پنجره های U.P.V.C شامل لولایی و سیستم دو جهت بازشو (day&night) و سایر موارد طبق مشخصات فنی است.

آموزش متره و برآورد

قیمت های ردیف های ذکر شده برای پنجره با شیشه دو جداره (بدون بهای شیشه) و هرنوع رنگ پروفیل به انضمام ورق گالوانیزه تقویتی محابه شده است.

دستمزد جاسازی و نصب یراق آلات مانند لولا، قفل و دستگیره در قیمت ردیف های مربوط منظور شده است، ولی بهای یراق آلات جداگانه پرداخت می شود.

در انواع پنجره های U.P.V.C برای اندازه گیری سطوح پنجره ها، سطح شیشه خور هر قاب U.P.V.C در هر واحد پنجره، اندازه گیری و حسب مورد از بهای ردیف های مربوط پرداخت می شود.

در ادامه برای یادگیری نحوه متره و برآورد کارهای پلاستیکی و پلیمری مثالی را عنوان می کنیم…

مثال: مطلوب است اجرای کف پوش از نوع وینیل با ضخامت 1.5 میلی متر، در اتاقی به ابعاد 4*15 متر.

پاسخ:

با توجه به ابعاد اتاق، اندازه مقدار کار را محاسبه می کنیم:

15*4= 60 m²

با توجه به آیتم 230101 فصل بیس و سوم فهرست بها 95 داریم:

کارهای پلاستیکی و پلیمری

60 m² * 230000 (Rial) = 13800000 (Rial)         هزینه کف پوش کردن اتاق

 

 

گوگل


فهرست بها – کارهای سنگی با سنگ پلاک

فهرست بها – کارهای سنگی با سنگ پلاک کاربرد فراوانی در ساختمان سازی ها دارد و به همین منظور برای محاسبه متره و برآورد کارهای سنگی با سنگ پلاک لازم است که توضیحات و نکات مهم آن را به دقت مطالعه کنید.

فصل بیست و دوم دفترچه فهرست بها رشته ابنیه، با عنوان کارهای سنگی با سنگ پلاک مطرح شده است.

حتما توجه کرده اید که در اکثر پروژه ها نماهای سنگی خارج از ساختمان و در برخی از اماکن مذهبی و خاص، سنگ های نمای داخل ساختمان از نوع تِراورتن، سنگ پلاک قرمز، مرمر، سنگ پلاک چینی است.

بنابراین متره و برآورد این نوع کارها، از فصل بیست و دوم فهرست بها رشته ابنیه میسر می شود. توضیحات و نکات مهم این فصل…

کارهای سنگی با سنگ پلاک

نکات مهم در هنگام محاسبه متره و برآورد کارهای سنگی با سنگ پلاک در ساختمان ها به شرح زیر هستند:

واحدهای اندازه گیری این فصل متر مربع و متر طول است. اندازه گیری بر اساس سطح کار پوشیده شده نمایان با سنگ خواهد بود. سطوح مورب تا زاویه 30 درجه نسبت به قائم، جزو سطوح قائم و از آن بیشتر، جزو سطوح افقی محسوب می شوند.

تمام سنگ های موضوع این فصل، از نوع مرغوب و بهترین سنگ طبیعی است و نمونه هر مورد (از نظر کیفیت و ضخامت)، قبل از مصرف باید به تصویب مهندس مشاور برسد.

چنانچه برای نصب سنگ در سطوح قائم به درخواست پیمانکار مقرر شود به جای ملات ماسه و سیمان از چسب مخصوص سنگ استفاده شود، در این صورت نمونه چسب همراه کاتالوگ و مشخصات فنی و استاندارد مربوط باید قبلا مورد بررسی مهندس مشاور و کارفرما قرار گرفته باشد و در صورت تایید مورد استفاده قرار گیرد.

هزینه اجرای نصب سنگ با چسب به شرح فوق و زیرسازی مربوط به آن (کرم بندی) طبق ردیف های مربوط به سنگ با ملات ماسه و سیمان پرداخت می شود. هیچگونه بها و یا اضافه بهای دیگری به آن تعلق نمی گیرد.

آموزش متره و برآورد

مثال: مطلوب است برآورد هزینه سنگ نمای خارجی ساختمانی از نوع تراورتن سفید به ضخامت 1.5 سانتی متر به همراه نصب آن در محل. 

ارتفاع ساختمان: 15 متر

بر نما: 7 متر

سطح کل بازشوها: 7.5 متر مربع

پاسخ:

با توجه به اینکه باید سطح خالص سنگ کاری را بدست آوریم پس داریم:

(15*7)-7.5= 97.5 m²     سطح خالص سنگ کاری

حالا باید به فصل بیست و دوم فهرست بها مراجعه کنیم و از آیتم های آن استفاده کنیم:

کارهای سنگی با سنگ پلاک

97.5 m² * (1053000+33000+36100) = 109404750 (Rial)      هزینه کل سنگ کاری نما

 

فهرست بها – کارهای سنگی با سنگ پلاک

گوگل


فهرست بها – کاشی و سرامیک و موزایک کاری

فهرست بها – کاشی و سرامیک و موزایک کاری کف اتاق های ساختمان به منظور زیبا سازی و مقاوم سازی کف سازه ها انجام می شود و همیشه جزء مصالح ساختمانی پر استفاده بوده اند.

متره و برآورد کاشی کاری و سرامیک کاری و موزایک ها از جمله ساده ترین و البته پرکاربردترین آیتم های صورت وضعیت نویسی است که در این جلسه از آموزش متره و برآورد به نحوه صحیح استفاده از این فصل در فهرست بهاء می پردازیم.

ملات در نظر گرفته شده برای نصب کاشی کاری و موزاییک های فرنگی و موزاییک های سیمانی ساده و موزاییک های ایرانی ملات ماسه سیمان 1:5 می باشد.

نکات مهم و اساسی برای متره و برآورد کاشی و سرامیک و موزایک کاری عبارتند از:

نوع ملات برای دوغاب ریزی و بند کشی موزاییک های فرنگی و یا موزاییک سیمانی ساده یا ایرانی ملات سیمان و خاک سنگ 1:6 می باشد.

کاشی و سرامیک و موزایک کاری

مبنای اندازه گیری سطوح در کارهای کاشی کاری و سرامیک، سطح کار پوشیده شده و نمایان، خواهد بود. کاشی های لعابی و کاشی های کفی (سرامیک) بایستی از نوع درجه 1 ایرانی باشد.

به موزاییک هایی که قشر رویه آن از جنس خود جسم موزاییک بوده و رویه آن صیقلی شده باشد موزاییک سیمانی ساده می گوییم.

به موزاییکی که قشر رویه آن از سیمان پرتلند معمولی و خرده سنگ معمولی (سیاه و سفید) تشکیل شده باشد موزاییک ایرانی می گوییم.

به موزاییکی که قشر رویه آن از سیمان سفید یا رنگی و خرده سنگ های مرمر یا مرمریت نمره 3 و 4 و بیشتر تشکیل شده باشد موزاییک فرنگی می گوییم.

تمام ردیف های مربوط به کاشی کاری، سرامیک و موزاییک فرش براساس مترمربع اندازه گیری می شوند.

آموزش متره و برآورد

مثال: مطلوب است محاسبه کاشی کاری با کاشی لعابی به ابعاد 20*20  تا زیر سقف.

کاشی و سرامیک و موزایک کاری

پاسخ:

با توجه به نقشه دیتایل بالا، باید مقدار کار را متره کنیم:

(4.5*3)-(1.5*1.2)= 13.5-1.8= 11.7 m²

با استفاده از جدول فصل بیستم فهرست بها داریم:

کاشی و سرامیک و موزایک کاری

11.7 m² * 319500 (Rial) =3738150 (Rial)  هزینه کل کاشی کاری

 

 

 

فهرست بها – کاشی و سرامیک و موزایک کاری

google.com


ضرایب فهرست بها ابنیه

ضرایب فهرست بها ابنیه برای عمومیت بخشیدن به قیمت‌های فهرست بها در نظر گرفته می‌شوند. قیمت‌های مندرج در فهرست بها با استفاده از معیارها و فرضیات ویژه‌ای محاسبه می‌شوند. آنالیز بهای آیتم های فهرست بها را در نظر بگیرید.

مصالح، نیروی انسانی، ماشین آلات و حمل و نقل، ۴۴ عاملی است که هر آیتم با مشارکت آنها اجرا می‌شود. هزینه کل اجرای هر آیتم ناشی از هزینه تک تک این عوامل است.

بهینه کردن شرایط این عوامل منجر به حداقل قیمت ممکن برای هر آیتم می‌شود.

برای مثال، تامین مصالح از تولید کننده اصلی و از نزدیک ترین منبع، استفاده از نیروی انسانی بومی، استفاده از طرح نقشه متعارف، کاهش صعوبت کار و … از جمله مواردی است که به کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند.

در کل، نحوه محاسبه قیمت‌های هر آیتم در فهرست بها، بر مبنای تهیه و اجرای آن با کمترین اتلاف و کمترین قیمت و توسط تولید کننده اصلی است.

در تمامی پروژه ها با توجه به شرایط خاص و منطقه اجرا، امکان به حداقل رساندن قیمتها وجود ندارد. لذا قیمت های واقعی اجرای کار، در اکثر موارد با قیمت های فهرست بها متفاوت است.

با در نظر گرفتن معیارهای مختلف و با اعمال ضرایب فهرست بها ، محاسبات قیمت گذاری برای کل کشور، در شرایط مختلف کاری، یکپارچه و عادلانه می‌شود.

ضرایب فهرست بها

فرضیاتی که برای محاسبه قیمت ردیف‌های فهرست بها انجام شده است:

1- کار در تهران انجام می‌شود. (ضریب منطقه )

2- کار در طبقه همکف و زیر همکف انجام می‌شود. (ضریب طبقات)

3- کار در ارتفاع کمتر از سه و نیم متر در هر طبقه انجام می‌شود. (ضریب کار در ارتفاع)

4- هزینه های تجهیزات اضافی در کارگاه منظور نمی‌شود. (هزینه تجهیز کارگاه)

5- هزینه های بالاسری شرکت و بالاسری پروژه منظور نمی‌شود. (ضریب بالاسری)

لذا به هنگام برآورد و با تغییر هر یک از موارد فوق الذکر، بهایی به بهای کل آیتم اضافه می‌شود که به ترتیب با استفاده از ضریب منطقه، ضریب طبقات، ضریب کار در ارتفاع، هزینه تجهیز کارگاه، ضریب بالاسری انجام می‌شود.

مثلاً کار در شهر تبریز (غیر از تهران) و در طبقه ۶ یک ساختمان (غیر از همکف و زیر همکف) و در ارتفاع ۵ متری (بیشتر از سه و نیم متر) انجام می‌شود و پیمانکار یک کانکس و مقداری ماشین آلات (تجهیز) آورده است و دفتر مرکزی پیمانکار پروژه را پشتیبانی می‌کند (بالاسری).

هر یک از ضرایب فهرست بها دارای عنوان، مقدار و نوع هستند. ضرایب فهرست بها به کارکرد، پایکار، قیمت کل برآورد و قیمت کل پیشنهادی اعمال می‌شوند. در زیر انواع ضرایب فهرست بها تشریح خواهد شد.

ضریب منطقه‌ای

معیار منطقه برای محاسبه قیمت‌ها در فهرست بها، تهران است. پیمانکاران در تهران برای دسترسی به مصالح و ماشین آلات هیچ گونه محدودیتی نداشته و نیروی انسانی ارزان و فراوارن در اختیار دارند.

لذا به نظر می‌رسد انجام کار در تهران و مناطق مشابه ( مراکز استانها) از این لحاظ با حداقل قیمت انجام شود. بدیهی است با توجه به ویژگیهای محلی و منطقه‌ای شهرها مختلف کشور، میزان برخوداری یا محرومیت آنها تفاوت دارد.

همچنین با توجه به شرایط آب و هوایی و عوارض سطح زمین، چگونگی امکان دسترسی به نیروهای کار و تامین مصالح، نیز در مناطق مختلف کشور متفاوت است. تمامی این تفاوت‌ها نتیجتاً در هزینه تمام شده آیتم ها تاثیر گذار خواهد بود.

در مقایسه با تهران، مناطق دور افتاده و کم برخوردار، برای انجام کار هزینه‌های بیشتری را می‌پردازند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توجه به این موارد و برای جبران هزینه‌های اضافی، مناطق جغرافیایی ایران را به مناطق مختلف تقسیم کرده و برای هر یک ضریب مثبتی به نام ضریب منطقه در نظر گرفته است.

 از اینرو قیمت‌های فهرست بها با اعمال این ضریب، عمومیت داشته و در همه جای کشور قابل استفاده است.

ضریب منطقه برای کارهای ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، راه و باند و …… به صورت جداگانه و متناسب با آن رشته محاسبه و ابلاغ می‌شود. 

برای پروژه هایی که در مناطق مختلف قرار می‌گیرند (نظیر پروژه های خطی)، ضریب منطقه‌ای، بر اساس میانگین وزنی ضریب های منطقه ای به نسبت حجم کار در مناطق مختلف، محاسبه شده و اعمال می‌شود.

از سال ۹۴ و طی بخشنامه‌ای، ضرایب منطقه‌ای جدید، تقریبا بعد از سه دهه، برای بیش از ۱۰۰۰ منطقه مختلف و در ۱۵ رشته فهرست بها ابلاغ شده است.

ضرایب فهرست بها

ضریب صعوبت

برای جبران مابه التفاوت هزینه تمام شده اجرای بخشی از عملیات که در شرایط غیر معمول (داخل تونل، معدن و …) انجام می‌شود، افزایش قیمتی در نظر گرفته می‌شود. این افزایش قیمت با اعمال ضریب صعوبت (تنها در بخشی از کار که شرایط غیر معمول داشته است، نه در کل کار) انجام می‌شود.

ضریب طبقات و ضریب ارتفاع نوعی از ضریب صعوبت هستند.

ضریب طبقات

همواره انجام کار در طبقه همکف و زیر همکف هزینه هایی به مراتب کمتر از دیگر طبقات دارد. در فهرست بها این طبقات به عنوان معیار سنجش و محاسبات در نظر گرفته شده است. بدیهی است کارهای انجام شده در دیگر طبقات هزینه های بیشتری خواهند داشت، لذا برای جبران این هزینه‌ها ضریبی به نام ضریب طبقات در مبلغ کل برآورد کار، اعمال می‌شود.

مقدار ضریب طبقات براساس فرمول موجود در پیوست فهرست بها محاسبه می‌شود. تنها عاملی که در محاسبه این ضریب وارد می‌شود، مساحت طبقات است. اگر طبقه‌ای مساحت کمتری داشته باشد، کار کمتر در آن انجام شده و این حجم کمتر کار، وزن کمتری در فرمول خواهد داشت. به عبارت دیگر، اگر چه ضریب طبقات یک ضریب کلی است و به مبلغ کل برآورد اعمال می‌شود، ولی با وارد شدن مساحت طبقات در فرمول، این ضریب به بخش‌هایی که در طبقات مختلف قرار دارند به صورت مساوی اعمال نمی‌شود.

در صورتیکه در حین اجرای کار تعداد طبقات یا مساحت آنها تغییر داشته باشد. ضریب فوق مجدداً محاسبه شده و در صورت وضعیت قطعی اعمال می‌شود.

ضرایب فهرست بها

ضریب ارتفاع

کار در ارتفاع نیز به مانند کار در طبقات، سختی های مخصوص به خود را دارد. سختی اجرای عملیات در ارتفاع، حمل مصالح به ارتفاع، افت مصالح ناشی از حمل به ارتفاع، نیاز به اجرای داربست، تجهیزات مازاد لازم در داخل ساختمان و … از جمله سختی‌های قابل ذکر برای کار در ارتفاع است.

معیاری که در فهرست بها برای کار در ارتفاع در نظر گرفته شده است، شامل کار در ساختمان‌ها و مکان‌هایی است که طبق نقشه‌ها و طرح‌های معمول ساخته می‌شوند.

به طور معمول، ارتفاع طبقات همواره کمتر از سه و نیم متر است. قیمت‌های فهرست بها نیز با این معیار محاسبه شده‌اند.

در صورتیکه ارتفاع طبقه‌ای بیش از سه و نیم متر باشد، کارهایی که در آن طبقه اجرا می‌شوند مشمول سختی کار در ارتفاع می‌شوند.

برای جبران هزینه‌های ناشی از این سختی کار، قیمت‌های این بخش با ضریبی مثبت به نام ضریب ارتفاع جبران می‌شوند. این ضریب به تمام اقلام کار آن طبقه از تراز کف طبقه‌ی مربوطه تا تراز کف طبقه بالایی، به استثنای مصالح پایکار تعلق می‌گیرد.

در صورتی که تغییراتی در حین کار در ارتفاع طبقه ایجاد شود (ارتفاع کم یا زیاد شود) فرمول مذکور یکبار دیگر برای طبقات مربوط براساس کار واقعی انجام شده محاسبه می‌شود.

تغییرات ایجاد شده در حین کار، در آخرین صورت وضعیت اعمال می‌شود.

 ضریب پیمان یا ضریب پیشنهادی

ضریب پیمان و یا ضریب پیشنهادی بر دو نوع جزء و کل است. ضریب پیشنهادی جزء مربوط به هر یک از فصل ها است و از تقسیم مبلغ پیشنهادی هر فصل به برآورد اولیه همان فصل بدست می‌آید.

ضریب پیشنهادی کل مربوط به کل پروژه بوده و از تقسیم مبلغ پیشنهادی کل بر برآورد کل بدست می‌آید.

اگر عدد بدست آمده، کوچکتر از یک باشد پیمانکار نسبت به برآورد اولیه‌، پیشنهاد تخفیف داده است (مینوس). اگر عدد بدست آمده بزرگتر از یک باشد پیمانکار نسبت به برآورد اولیه‌، پیشنهاد افزایش داده است (پلوس).

اگر عدد به دست آمده یک باشد، پیمانکار پیشنهاد قیمت نت داده است. مثلاً اگر کارفرمای قیمت کاری را ۱۰۰ ریال اعلام کرده باشد، اگر قیمت پیشنهادی پیمانکار همان ۱۰۰ ریال باشد آنرا قیمت نت و اگر ۱۰۵ ریال باشد آنرا با ۵% پلوس و اگر ۹۵ باشد آنرا ۵ % مینوس می‌گویند.

ضرایب فهرست بها

ضریب بالاسری

قیمت های نوشته شده در فهرست بها با تجزیه بها بدست آمده است.

در تجزیه بها صرفاً عوامل (مصالح، نیروی انسانی، ماشین آلات و حمل و نقل) دخیل هستند.

ولی در واقعیت، اجرای کار هزینه‌های دیگری نیز در پی دارد. برای در نظر گرفتن این هزینه‌ها، اعمال ضریب بالاسری پیشنهاد شده است.

هزینه‌های بالاسری، به طور کلی به دو دسته هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار تقسیم می‌شوند. هزینه های بالاسری کار، مواردی همچون پرداخت مالیات‌، انواع بیمه، سود پیمانکار، هزینه های جاری کارگاه و … را شامل می‌شود.

هزینه های بالاسری عمومی اغلب به هزینه‌های دفتر مرکزی، تهیه ضمانتنامه‌های مختلف‌، هزینه های انبار، تعمیر و نگهداری ماشین الات و … اشاره دارد. هزینه‌های بالاسری کار معمولاً به صورت پیوست فهرست بها ارائه می‌شود. ضریب بالاسری به مبلغ کل برآورد اجرای کار اعمال می‌گردد.

ضریب بالاسری معمولاً برای طرح های عمرانی ۱/۳۰ و برای طرح های غیر عمرانی ۱/۴۳ در نظر گرفته می‌شود. این اعداد با در نظر گرفتن هزینه های معمول به دست آمده است.

اختلاف مابین دو ضریب به تفاوت هزینه بیمه در طرح های عمرانی و غیر عمرانی مربوط است. ممکن است با تغییر قوانین و یا برای یک پروژه خاص این ضرایب به این صورت نباشند.

در هر حال با استفاده از یک نمونه آنالیز به شکل زیر، می‌توان شرایط مختلف را بررسی و ضرایب مورد نظر را استخراج کرد. یک نمونه از آنالیز و محاسبه ضریب بالاسری برای طرح های عمرانی و غیر عمرانی بصورت زیر است.

آناليز هزينه بالاسري طرحهاي عمراني

سود ۸/۰۸ درصد
ماليات بر سود ۱ درصد
بيمه طرحهاي عمراني ۱/۶ درصد
هزينه دفتر مركزي ۲/۵ درصد
هزينه مستمر كارگاه ۸ درصد
هزينه ضمانتنامه ۱/۵ درصد
هزينه آزمايشگاه پيمانكار ۰/۲ درصد
كمك به صندوق كارآموزي ۰/۲ درصد
جمع ۲۳/۰۸ درصد
ضريب بالاسري :۱/۳۰ = (۲۳/۰۸-۱۰۰)/۱۰۰

آناليز هزينه بالاسري طرحهاي غيرعمراني

سود ۸/۸۷ درصد
ماليات بر سود ۱ درصد
بيمه طرحهاي غيرعمراني ۷/۸ درصد
هزينه دفتر مركزي ۲/۵ درصد
هزينه مستمر كارگاه ۸ درصد
هزينه ضمانتنامه ۱/۵ درصد
هزينه آزمايشگاه پيمانكار ۰/۲ درصد
كمك به صندوق كارآموزي ۰/۲ درصد
جمع ۳۰/۰۷ درصد
ضريب بالاسري :۱/۴۳ = (۳۰/۰۷-۱۰۰)/۱۰۰

ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه

در آنالیز بها از کلی ترین تا جزئی ترین عوامل دخیل در اجرای کارها (به مانند بیل و فرغون) در نظر گرفته می‌شود. ولی برخی از اقدامات و کارها نیز در کارگاهها صورت می‌گیرد که جزو کارهای اصلی نبوده ولی همواره هزینه هایی را تحمیل می‌کند.

هزینه‌های اسکان یا رفت و آمد، هزینه‌های دایر کردن آشپزخانه و غذا،  تجهیزات ایمنی، تجهیز دفاتر و … از جمله این هزینه ها است. این هزینه‌ها با هزینه‌های بالاسری کار کاملاً متفاوت است.

برای جبران این هزینه‌ها، ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه در نظر گرفته می‌شود. این ضریب پس از اعمال ضریب پیشنهادی پیمانکار، اعمال می‌شود. بسته به نوع قرارداد و توافق، مقدار این ضریب از ۴ تا ۶ درصد تغییر می‌کند. ضریب تجهیز و برچیدن در متن قرارداد صراحتاً ذکر می‌شود.

آموزش تعدیل نویسی

آموزش تعدیل نویسی یکی از مهمترین مسائل در زمینه متره و برآورد می باشد که لازم دیدیم تا برای کامل شدن آموزش های متره و برآورد پرتال سیویل 2، این مبحث را آموزش دهیم.

با توجه به اینکه در ایران روند افزایش مصالح و هزینه های بالاسری به شدت صعودی می باشد قیمت هایی که در فهارس بها در هر سال منتشر می شوند به صورت پایه هستند و این قیمت ها تغییر می کنند.

بنابه همین دلیل، جبران قیمت ها را باید از طریق تعدیل هزینه ها اصلاح کرد تا قیمت ها و هزینه های مصالح و عوامل بالاسری به روز باشند.

تعدیل نویسی

امروز فایل پاورپوینت بسیار ارزشمندی که توسط جناب آقای مهندس محمد سهرابی از اداره کل راه و شهرسازی زنجان تهیه و ارائه شده است را برای شما عزیزان قرار داده ایم.

این آموزش بسیار عالی که با صبر و حوصله فراوانی ساخته شده است به صورت کاملاً پویا و متحرک به تشریح کامل مباحث، مانند شاخص ها و … به زبانی ساده همراه با مثال های عملی می پردازد. درادامه می توانید این آموزش را دانلود نمایید.

http://s6.picofile.com/file/8386783568/amozeshtadil_www_noavarangermi_ir.zip.html


نحوه پرداخت ها در پیمانکاری

نحوه پرداخت ها در پیمانکاری آنقدر مهم است که همه پیمانکاران و مهندسین مجری که در عملیات های عمرانی فعالیت می کنند باید موارد و نکات زیر را به دقت مطالعه کنند و از شرایط و چگونگی پرداخت ها مطلع شوند.

با توجه به اهمیت موضوع نحوه پرداخت ها در پیمانکاری، مطابق فهرست بهاء هر رشته مقادیر را به دقت و گام به گام برای شما آورده ایم.

1- هزینه ي هر یک از ردیف هاي تجهیز و برچیدن کارگاه به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آنها ، محاسبه شده و در صورت وضعیت ها درج می شود.

نحوه پرداخت ها در پیمانکاری

تبصره: هزینه ي ردیف هایی که تامین آنها به صورت خرید خدمت و یا اجاره انجام می شود، چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد به تناسب پیشرفت آن بخش از کار محاسبه می شود و در صورتی که به کل مربوط باشد به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان ، محاسبه و پرداخت می شود.

2- هزینه ي تجهیز و برچیدن کارگاه پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادي پیمانکار( ضریب پیشنهادي پیمانکار) در صورت وضعیت ها منظور می شود.

3- هزینه ي برچیدن کارگاه پس از اتمام عملیات و برچیدن کارگاه در صورت وضعیت منظور و پرداخت می شود.

4- روش پرداخت هزینه ي تجهیز و برچیدن کارگاه در پیمان هایی که برآورد هزینه ي اجراي آنها کمتر از  2500 میلیون ریال و هزینه ي تجهیز و برچیدن آنها به صورت یک قلم شده است به شرح ذیل است:

4-1) در کارگاه هاي مربوط به فهرست هاي پایه رشته ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ، آبرسانی روستایی ، آبخیزداري و منابع طبیعی ، شبکه توزیع آب و جمع آوري فاضلاب به صورت زیر است:
* 45% مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه پس از اجراي بخشی از تجهیز کارگاه که انجام آن براي شروع عملیات اامی است یا تدارك  60%  ماشین آلات مورد نیاز.
* 45% مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان.
*10% مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه ، پس از برچیدن کارگاه .

4-2) در کارهاي مربوط به فهرست هاي پایه رشته راه ، باند فرودگاه وزیر سازي راه آهن ،راهداري ، خطوط انتقال آب ، آبیاري تحت فشار و آبیاري و زهکشی به صورت زیر است:

* 30% مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه پس از اجراي بخشی از تجهیز کارگاه که انجام آن براي شروع عملیات موضوع پیمان لازم است یا تدارك 60% ماشین آلات.
* 60% مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان.
* 10% مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه پس از برچیدن کارگاه.

خلاصه نحوه پرداخت در انواع مختلف فهرست بها را به همین راحتی می توانید به خاطر بسپارید و از آن استفاده کنید.

دوستان تا آنجایی که امکانش هست سعی کردیم مطالب به صورت سلیس و روان و کوتاه خدمت شما ارائه بشه امیدوارم که از این جلسه متره و برآورد لذت کافی برده باشید.


تجهیز و برچیدن کارگاه ساختمانی

تجهیز و برچیدن کارگاه ساختمانی. کارگاه های ساختمانی قلب تپنده یک پروژه به حساب می آیند. عوامل اجرای پروژه ازنیروی انسانی تا مصالح ساختمانی و ماشین آلات مربوطه، همه و همه در کارگاه ساختمانی مستقر می شوند.

از این رو در مبحث متره و برآورد ساختمان دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه های ساختمانی به طور مفصل مورد توجه مترورها قرار می گیرد.

لذا این جلسه از آموزش متره و برآورد را به مبحث بسیار مهم تجهیز و برچیدن کارگاه اختصاص دادیم. پس به دقت مطالعه کنید…

تجهیز کارگاه:
عبارت است از عملیات ، اقدامات و تدارکاتی است که باید به صورت موقت براي دوره ي اجراء انجام شود تا آغاز و انجام دادن عملیات موضوع پیمان طبق اسناد و مدارك پیمان میسر شود.

تجهیز و برچیدن کارگاه ساختمانی

ساختمان هاي پشتیبانی:
به ساختمان هایی گفته می شود که براي پشتیبانی عملیات اجرایی مورد بهره برداري قرار می گیرند مانند کارگاه هاي سرپوشیده شامل کارگاه هاي آهنگري )نجاري( ، آرماتوربندي ، ساخت قطعات پیش ساخته و …

ساختمان هاي عمومی :
به ساختمان هایی گفته می شود که براي افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنها مورد استفاده قرار می گیرند مانند ، دفاترکار ، نمازخانه ، غذاخوري ، نانوایی و…

محوطه سازي :
شامل خیابان بندي ، ایجاد خاك ریز براي کانال هاي هدایت آب ، فضاي سبز ، زمین هاي ورزشی ، حصارکشی ، تامین روشنایی محوطه و …  منظور از ورودي کارگاه محل یا محل هایی از کارگاه است که در آن آب و برق و گاز و مخابرات مورد نیاز اجراء کار از سوي کار فرما تامین و تحویل پیمانکار می شود.

تجهیز کارگاه ساختمانی

انبارکارگاه:
محل یا محل هایی از کارگاه است که در آن با توجه به طرح جانمایی تجهیز کارگاه براي نگهداري وحفاظت از مصالح و تجهیزات از آنها استفاده می شود.

تجهیز کارگاه ساختمانی

راه دسترسی :
راه دسترسی است که راههاي موجود در کشور را به کارگاه متصل می کند .

راه هاي سرویس :
راه هایی هستند که براي دسترسی به محل اجراي کار احداث می شوند.

راه هاي ارتباطی :
راه هایی هستند که راه هاي معادن ، مصالح ، عرضه ، انبار مواد منفجره و مانند آن را به طور مستقیم یا با واسطه ي راه هاي دیگر به محل اجراي عملیات متصل می کند.

راه انحرافی :
راهی است که براي تامین تردد وسایل نقلیه عمومی که قبلاً از مسیر موجود انجام می شد اما به علت انجام عملیات موضوع پیمان قطع شده است احداث می شود.

منظور از تامین ، در شرح ردیف هاي تجهیز و برچیدن کارگاه فراهم کردن ساختمان ها ، تاسیسات و ماشین آلات ، روش احداث یا در اختیار گرفتن آنها از امکانات موجود در محل به صورت خرید خدمت یا اجاره و اقدام هاي مربوط به نگه داري و بهره برداري از آنهاست.

 برچیدن کارگاه :
عبارت است از جمع آوري مصالح ، تاسیسات و ساختمان هاي موقت ، خارج کردن مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه ، تسطح ، تعمیر کردن و در صورت وم به شکل اول برگرداندن زمین ها و محل هاي تحویلی کارفرما، طبق نظر کارفرماست.


ضمانت نامه قرارداد پیمانکاری

ضمانت نامه قرارداد پیمانکاری. موضوع ضمانت نامه قرارداد پیمانکاری آنقدر مهم است که علم به آن، یکی از اامات دانش متروری و شرایط مناقصه ای است.

علم به ضمانت نامه ها و نحوه تعامل آن با پروژه هنگامی مهم می شود که به نوعی مشکلی میان کارفرما و شرکت پیمانکار به وجود آید و آنجاست که برگ برنده بزرگی در اختیار کارفرماست تا بتواند از آن استفاده کند و… بریم سراغ همین موضوع…

موضوع ضمانت نامه قرارداد پیمانکاری آنقدر مهم است که علم به آن، یکی از اامات دانش متروری و شرایط مناقصه ای است.

انواع ضمانت نامه پیمانکاری

علم به ضمانت نامه ها و نحوه تعامل آن با پروژه هنگامی مهم می شود که به نوعی مشکلی میان کارفرما و شرکت پیمانکار به وجود آید و آنجاست که برگ برنده بزرگی در اختیار کارفرماست تا بتواند از آن استفاده کند و… بریم سراغ همین موضوع…

این ضمانت نامه چیه که اینقدر مهمه؟

همانطور که از اسمش مشخصه، ضمانت انجام پروژه را گویند که ارزش آن برابر یا حتی بیشتر از مبلغ پروژه، به خصوص در پروژه های بزرگ است. در واقع برای آنکه پیمانکار در مراحل مختلف پیمان از تاریخ شرکت در مناقصه تا زمان تحویل قطعی مم به انجام تعهدات خود باشد چنین رسم است که کارفرما، برای هر مقطع کار، ضمانت نامه ای متناسب با آن مرحله از پیمانکار مطالبه می کند.

ضمانت نامه از کجا تهیه کنیم؟

پیمانکار باید ضمانت نامه ای به مبلغ مورد درخواست کارفرما از یکی از بانک ها تهیه نموده و در اختیار کارفرما قرار دهد، به موجب این ضمانت نامه بانک صادر کننده ضمانت نامه تعهد می کند در هر تاریخ و به هر علت که کارفرما تقاضا کند، بدون آنکه احتیاج باشد علت آن را به بانک توضیح دهد و یا عدم اجرا تعهدات پیمانکار را به اثبات برساند، وجه ضمانت نامه را در اختیار کارفرما قرار دهد.

اعتبار ضمانت نامه تا چه زمانیه؟

اعتبار ضمانت نامه ها حداکثر یکسال است و پیمانکار موظف است قبل از اتمام وعد ضمانت نامه به بانک مربوطه مراجعه کند و پس از پرداخت هزینه های مربوطه، نسبت به تمدید ضمانت نامه خود اقدام کند. در غیر این صورت ضمانت نامه باطل تلقی می شود.

وظیفه بانک صادر کننده ضمانت نامه چیست؟

بانک صادر کننده ضمانت نامه متعهد است تا قبل از اتمام موعد ضمانت نامه مراتب را به کارفرما اطلاع دهد. در همین زمان کارفرما به بانک نامه می نویسد که چنانچه پیمانکار از تمدید ضمانت نامه خود داری کرد وجه آن را به حساب کارفرما واریز کند.

نکته مهم: زمانی که پیمانکار به بانک مراجعه می کند، علاوه بر پرداخت هزینه های صدور ضمانت نامه که نقدا باید به بانک پرداخت شود، مقداری هم اموال غیر منقول متناسب با مبلغ ضمانت نامه نیز در گرو بانک قرار می دهد تا اگر پیمانکار به تعهدات خود با پیمانکار عمل نکرد و کارفرما مجبور به وصول ضمانت نامه از بانک شد، بانک بتواند با فروش آن اموال، خسارت وارده را جبران کند.

زمان هایی که پیمانکار باید ضمانت نامه ارائه کند عبارتند از:

1- شرکت در مناقصه

2- عقد قرار داد

3- دریافت پیش پرداخت

خب حالا سوال اینجاست که چه زمانی این ضمانت نامه به پیمانکار مسترد می شود؟

1- هنگام تحویل موقت کار

2- تحویل قطعی کار

3- تسویه حساب پیش پرداخت

خب متوجه شدید که ضمانت نامه چیه و نحوه رد و بدل آن بین طرفین را کاملا متوجه شدید، پس در هنگام شنیدن نام ضمانت نامه در مناقصات و در خلل کارها شما اطلاعات بسیار خوبی در این زمینه از سیویل 2 بدست آورده اید که حاصل سال ها تجربه و مطالعه تیم سیویل 2 است.


شرایط عمومی و خصوصی پیمان

شرایط عمومی و خصوصی پیمان. انجام هر پروژه عمرانی مستم رعایت نکات و همچنین یک سری قوانین و ضوابط کاری در قالب شرایط عمومی و خصوصی پیمان است. در مناقصات و معاملات پروژه ای نیز قوانینی وجود دارد که باید به استناد به آنها موارد کاری در چارچوب این قوانین حاصل شود.

به این مجموعه قوانین و اامات کاری، پیمان گفته می شود و بندهایی که در این پیمان وجود دارد شرایط پیمان را بیان می کنند. شرایط پیمان شامل دو نوع است که عبارتند از:

1- شرایط عمومی پیمان

2- شرایط خصوصی پیمان

شرایط عمومی پیمان

شکی نیست که با توجه به گستردگی پروژه های بزرگی همچون سدسازی، پل سازی، خطوط ریلی، راهسازی و … سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری، به منظور انجام این پروژه ها نیازمند تدوین و نگارش شرایطی بوده است که در آن به طور کلی، شرایط اساسی و پایه ای انجام چنین پروژه هایی ذکر شده باشد.

بنابراین تصمیم بر این شد که قوانینی در این خصوص ایجاد شود که برای همه پروژه ها یکسان باشد.

اسم این قوانین که به صورت یک کتاب نگارش شده است و تمامی پروژه های فنی مهندسی مم به رعایت این قوانین در هر گونه پروژه ای هستند، شرایط عمومی پیمان نامیده شد.

شرایط خصوصی چیست و چگونه ایجاد شد؟

اما همه شما عزیزان متوجه شدید که پروژه های مهندسی یکسان نیستند و شرایط کاری و مالی متفاوتی را دارا می باشند که این مسئله نیز به وسیله تعریف شرایط خصوصی پیمان حل شد.

شرایط خصوصی پیمان، منحصرا بین کارفرما (دولتی، شخصی و …) و پیمانکار به توافق طرفین نوشته می شود و بعد از تایید مفاد آن، هر دو طرف مم به رعایت این قوانین هستند.

دقت کنید که شرایط ذکر شده در شرایط خصوصی پیمان هرگز نمی توانند مفاد شرایط عمومی پیمان را نقض کنند.

دوستان توصیه می کنم حتما فایل های زیر را دانلود و مطالعه کنید.

[button color=”orange” size=”medium” link=”http://www.msrt.ir/fa/Laws/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D9%84%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B7%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%20%D9%BE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf” icon=”” target=”false”]دانلود شرایط عمومی پیمان[/button]


بخشنامه ها و برنامه زمان بندی

بخشنامه ها و برنامه زمان بندی. شناخت بخشنامه ها و استفاده صحیح و به موقع از آنها کمک بسیار زیادی به شما می کند تا بتوانید برآورد صحیح تری از پروژه هایتان داشته باشید.

بخشنامه ها در واقع بازتاب دستورات و وقایعی است که از سوی سازمان مدیریت برنامه ریزی، کارفرما و … به پروژه های عمرانی در حال اجرا، در رابطه با نحوه همکاری، برآورد قیمت ها و … صورت می گیرد.

بخشنامه چیست؟

کلیه دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به منظور رعایت در پروژه های عمرانی صادر شده یا شود را بخشنامه های آن سازمان می نامند.

انواع بخشنامه ها

دسته اول:

بخشنامه هایی که دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر مم به رعایت آنها هستند (لازم الاجرا)، مانند فرم ضمانت نامه ها، فرم پیمان ها، مشخصات فنی، فهارس بهاء و … و دارای برچسب قرمز می باشند.

دسته دوم:

بخشنامه هایی که به طور کلی و برای موارد معمول تهیه شوند و بر حسب مورد دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر می توانند به تشخیص خود، مفاد و یا ضوابط و معیارهای آنها را با توجه به شرایط خاص کار مورد نظر تطبیق دهند. مانند حق احمه مهندسان مشاور، مشخصات خصوصی و … و دارای برچسب نارنجی هستند.

دسته سوم:

بخشنامه هایی هستند که به منظور راهنمایی و ارشاد دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکار و سایر عوامل تهیه می شوند و رعایت مفاد آن در صورتیکه دستگاه های اجرایی و موسسات مشاور روش های بهتری ارائه دهند اجباری نیست!


چطوری اتوکد یاد بگیریم؟

چطوری اتوکد یاد بگیریم؟

این سوال خیلی از شما عزیزان است وقتی که می خواید وارد حوزه نقشه کشی بشید. من در این مقاله مسیر یادگیری اتوکد رو بهتون نشون میدم. هز آنچه که شما نیاز دارید در این سایت آورده شده است پس با ما باشید…

اتوکد چیست و چه کاربردی دارد؟

اتوکد نرم‌افزاری است که برای ترسیم نقشه‌های مهندسی و صنعتی به کار می‌رود. این نرم‌افزار از محصولات شرکت آمریکایی اتودسک است. کاربران اتوکد امکان استفاده از محیط‌های دو و سه بعدی را دارند.

autocad-2019

نرم افزار AutoCAD یکی از مهمترین و پرکاربردترین نرم افزارهای طراحی های دو و سه بعدی و همچنین ترسیم فنی است. در واقع، وجود عبارت CAD در نام این نرم افزار مخففی است از عبارت Computer Aided Design به معنی طراحی به کمک نرم افزار است. البته در منابع مختلف دیگر CAD را بعنوان کلمه اختصاری عبارت Computer Aided Drafting و به معنای ترسیم فنی به کمک نرم افزار نیز معرفی کرده اند. به زبان ساده بگویم، بجای اینکه یک شی را با خط کش یا دست بکشید، با اتوکد همان را بصورت دقیق و سریع، با رایانه ترسیم می کنید.

اتوکد در رشته مهندسی معماری یا مهندسی عمران چه کارایی دارد؟

برای رسم نقشه های ساختمانی و سازه ای از اتوکد استفاده می شود. اتوکد دارای دو محیط دو بعدی و سه بعدی است که در رشته عمران بیشتر دو بعدی و در رشته معماری از اتوکد سه بعدی نیز استفاده می شود.

من می خوام اتوکد یاد بگیرم از کجا باید شروع کنم؟

برای یادگیری اتوکد بهترین روش اینه که ابتدا اتوکد رو روی سیستمتون نصب کنید از نسخه 2010 به بعد می تونید نصب کنید فرقی نمی کنه چه نسخه ای هستش ولی بهتره آخرین ورژن باشه.

حالا باید به دنبال بهترین آموزش ممکن باشید تا به این نرم افزار مسلط بشید. خب در بازار کتاب های زیادی هستش ولی همه اونا به دنبال یاد دادن دستورات و آی های اتوکد هستند.

بر اساس تجربه ای که بنده دارم بهترین روش برای یادگیری اتوکد انجام دادن پروژه یا نقشه ساختمانی در اتوکد برای شماست که در دل پروژه بتونید دستورات کاربردی اتوکد رو یاد بگیرید و به عینه ببینید.

فقط دستورات به درد مهندس عمران یا معمار نمی خوره! باید بتونید فضاسازی، اندازه ها، جانمایی و ضوابط مربوط به شهرداری رو هم در نقشه کشی لحاظ کنید وگرنه مثل یه دانشجویی هستید که می خواد فقط پروژه انجام بده.

مرحله اول یادگیری اتوکد چیست؟

برای یادگیری اتوکد ابتدا از طریق آموزش زیر اقدام به مطالعه سرفصل ها و مشاهده ویدیوهای نمونه کنید. این آموزش به نام رسم پلان معماری ساختمان در اتوکد هستش که به شیوه کاملا کاربردی شامل موارد زیر است:

رسم پلان معماری ساختمان

 1. معرفی محیط نرم افزار اتوکد 2017
 2. شروع ترسیم پلان معماری با:
 3. تعریف پروژه جدید – ترسیم محوطه پلان معماری ساختمان مسی با استفاده از دستور Line
 4. Save  کردن صحیح پروژه رو سیستم
 5. ترسیم دیوارهای 20 سانتی پیرامون ساختمان با استفاده از دستورهای Line و Offset
 6. شروع فضا سازی داخلی برای محل استقرار هال و پذیرایی، اتاق خواب ها، سرویس های بهداشتی حمام و توالت، تراس، کمد های دیواری، داکت تاسیسات، باکس راه پله و آسانسور با استفاده از تکنیک های بسیار عالی جهت خوش نقشه کردن پلان ساختمان:
 7. ترسیم دقیق باکس راه پله چرخشی همراه با ارائه نکات اجرایی و با ذکر ابعاد و اندازه دقیق و رایج این فضا در پلان های ساختمان ها
 8. ترسیم دقیق محل قرار گیری آسانسور به همراه ابعاد و اندازه دقیق ابعاد آسانسورها
 9. اندازه گیری و ترسیم دقیق محل قرار گیری اتاق خواب ها در بهترین موقعیت ممکنه همراه با نکات بسیار ویژه و طلایی در طراحی معماری که حاصل تجربه زیاد در این زمینه است
 10. ترسیم ابعاد و اندازه دقیق فضای حمام همراه با داکت تاسیسات به همراه توضیحات کامل
 11. ترسیم دقیق کمد های دیواری اتاق خواب ها
 12. انتخاب فضای مناسب جهت رسم تراس ساختمان با توجه به ضوابط شهرداری همراه با نکات
 13. معرفی اندازه دقیق عرض درب اتاق خواب ها، ورودی اصلی، تراس و سرویس های بهداشتی
 14. انتخاب موقعیت قرار گیری فضای دستشویی (WC) با ذکر نکات طلایی و ترسیم این فضا در پلان پروژه
 15. انتخاب فضای آشپزخانه و ترسیم دقیق این فضا با استفاده از نکات اجرایی و مهم
 16. ترسیم پنجره های اتاق نشیمن، آشپزخانه، اتاق خواب ها، راه پله و تراس
 17. ترسیم درب های ورودی اصلی، اتاق خواب ها، تراس و سرویس های بهداشتی
 18. آموزش کامل ستون گذاری پلان با استفاده از قوانین سازه ای و معماری جهت ترسیم ستون ها در پلان
 19. لایه بندی ستون ها جهت بهینه سازی ترسیمات
 20. متن گذاری روی فضاهای ساختمان مانند نوشتن اتاق نشیمن، آشپزخانه و… جهت هویت بخشی به فضاهای ترسیم شده
 21. ترسیم کدهای تراز ارتفاعی جهت معرفی تراز ارتفاعی پلان ساختمان
 22. آکس بندی و نام گذاری ستون های سازه جهت شناسایی ستون ها
 23. اندازه گذاری فضاهای ترسیم شده پلان مانند طول و عرض زمین، اندازه اتاق ها و…
 24. نحوه انتخاب سکشن های A-A و B-B و ترسیم آنها در موقعیت های مناسب
 25. تمیز کردن نقشه جهت زیبا سازی نقشه و حرفه ای بودن کار طراحی پلان معماری
 26. نحوه جاسازی نقشه در کاغذهای A4 و A3 و ترسیم انواع کاغذ ها به همراه جداول معرفی مشخصات نقشه
 27. ترسیم جهت نمای شمال نقشه پلان
 28. آموزش کامل و جذاب مقیاس بندی نقشه روی کاغذ جهت پرینت گرفتن
 29. تنظیم نقشه جهت پرینت گرفتن و ذخیره آن به صورت PDF
 30. چاپ پلان معماری پروژه
مرحله دوم یادگیری اتوکد چیست؟
بعد از اینکه یاد گرفتید نقشه پلان رو در اتوکد بکشید حالا نوبت به ستون گذاری در پلانیه که قراره بره برای محاسبات سازه ای. در اینجا من پکیج آموزش ستون گذاری در پلان معماری ساختمان رو در نظر گرفتم که دعوت می کنم ویدیو نمونش رو ببینید:
و اما در مرحله آخر یادگیری اتوکد:
در این مرحله شما نیاز دارید که بتونید نقشه رو طبق ضوابط شهرداری رسم کنید. باید تمام قواعد نقشه کشی با اتوکد رو در دل پروژه پیاده سازی کنید. نگران نباشید من یک پروژه عالی گذاشتم که نقشه کامل یک ساختمان رو که شامل:
پلان های مبلمان و معماری
سکشن ها و برش ها
نماها و سایت وپلان و …
هستش و طبق ضوابط شهرداری رسم کردم و یکی از بهترین آموزش ها در تمام کشور در این زمنیه است. این آموزش شامل موارد:

1- تفکیک اراضی + سطح اشغال بنای ملک پروژه، گام به گام از روی طرح تفصیلی شهرداری

2- ترسیم پخ ضلع جنوب غربی ساختمان در برنامه AutoCAD 2017 مطابق با ضوابط احداث بنا شهرداری

3- مقایسه نقشه های معیوب با بندهای طرح تفصیلی جهت مطلع شدن شما قبل از انجام ترسیم موارد پروژه

4- شروع نقشه کشی بنای ساختمان به صورت کاملا حرفه ای و با بیانی زیبا جهت ترسیم نقشه پیلوت ساختمان

5- ترسیم کامل نقشه طبقه اول مطابق با توضیحات داده شده در ضوابط احداث بنا به صورت قدم به قدم

6- ترسیم کامل نقشه طبقه اول به صورت گام به گام همراه با توضیحات ضوابط احداث بنا و توضیحات اضافی مدرس

7- ترسیم نقشه پلان تیپ طبقات

8- ترسیم Section های A و B به طور کامل

9- ترسیم نماهای جنوبی و غربی ساختمان به همراه نکات سازه ای و ضوابط شهرداری

چقدر زمان می بره اتوکد یاد بگیرم؟

با این سه پکیج در مدت زمان حدودا یک ماه به اتوکد مسلط می شوید. من این تضمین رو بهتون میدم نیازی به هیچ کلاس یا سایت دیگه ای نخواهید داشت چون سایت های دیگه شاگردای خود بنده هستن که الان سایت زدن.

هزینه این آموزش ها چقدر هستش؟

برای مشاهده توضیحات مربوط به هزینه هر پکیج وارد لینک پکیج بشید و سفارشتون رو نهایی کنید.

پشتیبانی دارید؟

بله خودم شخصا از طریق واتس آپ و تلگرام پاسخگوی سوالاتتون هستم تا کامل کار رو یاد بگیرید. 09351685566

چطوری اتوکد یاد بگیریم؟

چطوری اتوکد یاد بگیریم؟

چطوری اتوکد یاد بگیریم؟


PDF آموزش اتوکد ۲۰۱۷ | آموزش اتوکد رایگان و کامل | آموزش Autocad

دوستان عزیزم در PDF آموزش اتوکد که جمع اوری شده شما میتونید شرح تمامی دستورات مهم اتوکد و همینطور نحوه ی استفاده از این دستورات رو مرحله به مرحله یاد بگیرید و سعی بر این شده که برای هر دستور تمامی جزئیات بیان بشه. میشه گفت این PDF مکمل PDF قبلی هست که از دستورات اتوکد براتون قرار دادیم و با هم قرار گذاشتیم که همه ی اونها رو حفظ کنیم اگه یادتون نیست کدوم PDF رو میگم میتونید از اینجا اون PDF رو هم دانلود کنید.

همه ی جزوه های قدیمی اتوکد خود را دور بریزید این PDF آموزش اتوکد به جای همه ی کتاب ها!

این یک شعار نیست در ادامه خواهید دید که تا چه اندازه حرف ما درست است ! این شروع یک راه طولانی است که میتوان این مسیر را خیلی سریع پیش رفت فقط نیازمند ابزار دقیق هستیم.

روی این پی دی اف حساب کنید!

دوستان خوبم اتوکد واقعا چیزی جز این دستورات نیست و اگه میبینید جایی ۲۰۰ الی ۳۰۰ صفحه کتاب یا جزوه بهتون معرفی میکنه بدونید که براتون کارایی خاصی نداره و اصطلاحا شاخ و برگ زیاد داده شده اما در این کتاب حدودا ۵۰ صفحه ای تلاش بر این شده که به صورت کاملا خلاصه و کاربردی تمامی نکات اورده بشه تا شما هر موقع کاربرد هر دستور رو فراموش کردید به سرعت به فهرست کتاب مراجعه کنید و دستور مربوطه رو پیدا کنید و بتونید ابهام خودتون رو به یاد بیارید.

در ضمن ذکر این نکته رو ضروری میدونم که جزوه های قدیمی رو سعی کنید زیاد استفاده نکنید چون متد ها و روش های مدل سازی توی اونها متفاوته. توی این کتابچه ای که تهیه شده سعی بر این شده که تمامی متد ها و دستورات مطابق با اتوکد ۲۰۱۷ باشه و این به شما کمک میکنه که یه آموزش سریع و کارامد رو تجربه کنید. راستی تا یادم نرفته اینو بگم که شما این کتابچه ۵۰ صفحه ای رو توی ۱ روز میتونید فرا بگیرید چون همه چیز به صورت نکته ای اومده و این توی فرآیند شما بسیار تاثیر گذاره.

این نکته رو فراموش نکنید که اتوکد نرم افزار ۲ بعدی هستش و محیط سه بعدی اون به نظر افراد حرفه ای این رسته کارایی خاصی نداره و بسیار محدود از اون استفاده میشه. پس محیط دو بعدی اون رو به خوبی یاد بگیرید و برای مدل سازی سه بعدی اون میتونید از نرم افزار های مختلف دیگه ای استفاده کنید که باز در اینجا من پیشنهادم به شما نرم افزار اسکچاپ هستش که بسیار سریع و کارامده و شما رو سریع تر از باقی نرم افزار ها به مقصد میرسونه. برای یادگیری مرحله به مرحله ی اون میتونید به آموزش جلسه های مختلف سایت سیویل 2 مراجعه کنید و از مقالات اون استفاده کنید. برای رفتن به این آموزش ها اینجا کلیک کنید.

چرا باید آموزش اتوکد را اصولی یاد بگیریم؟

شما اولین نرم افزاری که باید یاد بگیرید اتوکد هست و خیلی مهمه که به چه نحوی و با چه معیاری یاد بگیرید چون پایه ی مهمی برای یاد گیری نرم افزار های سه بعدی می باشد و می توان گفت آموزش اتوکد پیش نیاز تمامی دوره های سایت ما می باشد.

در این PDF آموزش اتوکد می آموزید که :

به طور دقیق از کجا شروع کرده و به کجا بروید.

چگونه اصول پایه ای طراحی دو بعدی را فرا بگیرید.
بتوانید قسمت های مختلف طرح خود را مدیریت نمایید.
بتوانید با قسمت های مختلف و دستورهای آن کار کنید.

و…

این PDF آموزش اتوکد به کار چه کسانی می آید؟

۱. افرادی که دنبال یادگیری سریع نرم افزار اتوکد هستند.
۲. افرادی که اطلاعات و مهارت نرم افزاری پایینی دارند. (بهترین شروع این آموزش اتوکد می باشد)
۳. دوستانی اطلاعات کافی در زمینه اتوکد دارند و میخواهند ترفندهای اتوکد را در یک pdf داشته باشند.

” مرحله به مرحله بخوانید و بعد از خواندن این پست ها پی دی اف بالا را دانلود کرده و استاد اتوکد شوید. به همین راحتی به همین خوشمزگی!

 ” به دنیای بزرگ اتوکد خوش آمدید!

✔️ انتقال جدول از اتوکد به اکسل
✔️ چند ترفند اتوکدی
✔️ هاشور زدن در اتوکد
✔️ محاسبه مساحت در اتوکد
✔️ hyperlink در اتوکد
✔️ اتوکدرسم مثلث سه بعدی در اتوکد
✔️ دستور Fillet در اتوکد
✔️ ساخت پکیج از طراحی در اتوکد
✔️ دستور Stretch در اتوکد
✔️ اتوکددستور Chamfer در اتوکد
✔️ دستور Mirror در اتوکد
✔️ دستور Extend در اتوکد
✔️ تغییر مقیاس در اتوکد
✔️ دانلود کتاب دستورات اتوکد
✔️ دستور Block در اتوکد
✔️ دستور Write Block ( W Block )
✔️ دستورات پرکاربرد اتوکد
✔️ اتوکدآموزش قدم به قدم اتوکد سه بعدی (جلسه اول)
✔️ رفع مشکل نمایش فونت فارسی در اتوکد
✔️ ترسیم پلان در اتوکد
✔️ شیت بندی در اتوکد
✔️ آموزش متره برآورد در اتوکد
✔️ رمز گذاری روی فایل های اتوکد
✔️ دانلود اتوکد

✔️اپلیکیشن اتوکد برای اندروید
✔️ رسم در و پنجره در پلان اتوکد
✔️دستور Quick Dimension در اتوکد
✔️دستور Erase در اتوکد
✔️ کلید های میانبر اتوکد
✔️ دستور ویرایشی – دستور Filter
✔️ دستور Offset در اتوکد
✔️نوشتن در اتوکد و دستورات آن
✔️اندازه گیری در اتوکد و تمامی دستورات آن
✔️ ۷ مزیت استفاده از مدیریت شیت در اتوکد
✔️ ۸ نکته برای اتوکد ۲۰۱۴
✔️ ۵ نکته و ترفند اتوکد : تعیین مرزها , انتقال نقاط ابری
✔️ کلیدهای میانبر در اتوکد با کلید SHIFT 
✔️کاربرد اتوکد و نحوه بهینه سازی آن
✔️اتودسک ۳۶۰ و اشتراک گذاری فایل ها
✔️ با دانستن ۱۲ قدم طلایی استاد اتوکد شوید
✔️ مدل سازی سه بعدی قاب در اتوکد
✔️ شش کار خط فرمان اتوکد [ اینفوگرافیک ]
✔️ سیستم مختصات سه بعدی در اتوکد
✔️ساختن خطوط شخصی ساز در اتوکد
✔️طراحی ایزومتریک در اتوکد

انتخاب سیستم باربر جانبی در ساختمان های فولادی

انتخاب سیستم باربر جانبی در ساختمان های فولادی یکی از مهمترین تشخیص های ما مهندسین عمران و به خصوص مهندسان سازه است! سیستم باربر جانبی ساختمان ها تحت شرایط زیر باید انتخاب شوند:

1- شهرستان محل احداث پروژه. چرا؟ به دلیل اینکه نوع خاک هر منطقه متفاوت است.

در جایی بسیار مقاوم و در جایی دیگر کاملا سست می باشد.

2- زلرله خیز بودن ناحیه. مثلا در شهر تهران نسبت زله خیزی به شهری مانند اصفهان یا اراک بیشتر است.

پس باید سیستم مقاومی را مد نظر قرار داد.

3- تعداد طبقات ساختمان. هر چه تعداد طبقات کمتر باشد واکنش اینرسی سازه کمتراست.

4- منظم بودن یا نامنظم بودن پلان معماری و سازه ای طبقات.

اگر سازه ای دارای نظم خاصی در چیدمان المان های تیر و ستون باشد و پلان آن طبق شرایط مندرج در آیین نامه 2800 منظم باشد،

بسیاری از نیروهای اضافی مانند پیچش مشکلی در سازه ایجاد نمی کنند و در نتیجه بر روی انتخاب سیستم مناسب سازه ای تاثیر گذار است.


توجه: دوست عزیز با یاد گیری این سه آموزش قادر خواهید بود همه نوع سازه ای را در ایتبس مدلسازی کنید. یادگیری شما تضمینی خواهد بود.

به همراه فایل روش های درآمدزایی با پکیج های زیر

5- بودجه پروژه. جالب است بدانید که با توجه به نخلفات موجود در ساختمان های در حال احداث، سعی کنید که همیشه سیستم انتخابی شما تا حد امکان اقتصادی نیز باشد.

نحوه چیدمان سیستم های باربر جانبی در ساختمان

مثال: به پلان معماری ساختمان زیر خوب توجه کنید. عجله نکنید… به محل قرار گیری بازشوها و جهت نمای ساختمان دقت کنید. در کدام جهت قرار دارند؟ ضلع غربی؟ شرقی؟ جنوبی؟ شمالی؟ کدام یک؟

انتخاب سیستم باربر جانبی

در ضلع شمالی و جنوبی ساختمان نماها قرار دارند!! یعنی بازشو ها وجود دارند. مانند پنجره های اصلی اتاق ها. یعنی چی؟

مشخصه که اگه بخواهیم سیستم مهاربندی را در این ساختمان به کار بگیریم، نباید در اضلاع جنوبی و شمالی ساختمان این کار را انجام دهیم!!!

به دلیل اینکه احتمال دارد مهاربند ها در دل بازشوها قرار بگیرند و یک فاجعه طراحی مهندسی حاصل شود!

ممکن است بگویید که مشکلی نیست مهاربند V شکل یا K یا شورون استفاده می کنیم.

اما بدانید که محکمترین سیستم مهاربندی سیستم X است!

از طرفی با توجه به اینکه اجرا در ایران بسیار ضعیف است احتمال اشتباه در فواصل و بروز مشکل نیز به شدت بالاست!

پس بهتر است در جهتی که نمای ساختمان وجود دارد از سیستم مقاوم قاب خمشی استفاده شود.

سیستم مهاربندی هم در راستایی که دیوارهای سرتاسری (ملک همسایه) وجود دارند استفاده کنید.

انتخاب سیستم باربر جانبی


توصیه مهم: برای انتخاب سیستم باربر جانبی مناسب حتما از آیین نامه 2800 و سایر آیین نامه های مقررات ملی ساختمان ایران مانند مبحث دهم استفاده کنید.

مقاطع سازه ای که در سیستم های باربر جانبی ساختمان استفاده می شوند معمولا ناودانی های شماره 8، 10 … و یا نبشی ها.

که باز هم با توجه به نوع کاربری سازه و تعداد طبقات و منطقه محل احداث متفاوت است.


درآمد مهندس عمران

درآمد مهندس عمران

مهندسی عمران همیشه جزء رشته های پر متقاضی بوده است اما چرا؟ بیش از 90 درصد دوستانی که مدرک مهندسی عمران دارند، به قصد کسب درآمدهای قابل توجه وارد این رشته شده اند نه از روی علاقه و اشتیاق!

به همین دلیل اکثر آنها در آینده شغلی خود دچار مشکلات شدیدی می شوند که خودشان قبلا فکرشم نمی کردن!

بیکاری روز افزون، خوابیدن پروژه های عمرانی در نقاط مختلف کشور و هزاران مشکل دیگر باعث شده است که امروزه همه فکر کنند کهرشته مهندسی عمران اشباع شده و دیگر نمی توان از آن کسب شغل و درآمد کرد!

باید خدمتتون عرض کنم که کسانی که اینگونه فکر می کنند جزء همان 90% افرادی هستند که نه از روی علاقه بلکه فقط به دلیل موقعیت شغلی، اسم و رسم و درآمد زایی کلان وارد این رشته می شوند!

همه ما مهندسین عمران می دانیم که برخی از مهندسان عمران به شدت به حرفه خود علاقه مند هستند و با هر شرایطی حاضر به همکاری و خدمت رسانی به پروژه های مختلف در شهرهای مختلف هستند، خیلی از این مهندسین زحمت کش و البته کاربلد در ابتدای دوران کاری خود درآمدهای آنچنانی ندارند ولی از اینکه در حرفه خود می توانند حرفی برای گفتن داشته باشن راضی هستند.

اگر از آنها درآمدشان را بپرسید معمولا به شما حرفی نمی زنن و همیشه خدا رو شکر می کنن که حداقل در حیطه تخصصی خود و رشته ای که به آن علاقه واقعی دارن در حال فعالیت هستند. شاید بخواهید بدانید که درآمدهای آنها چقدر است؟ به دور از هرگونه آمار و ارقام و با توجه به تجربیات و وضعیت کنونی بازار به آمار زیر می رسیم:

1- مهندس عمران – اجرا

مهندسین مجری که زحمت اجرای پروژه ها به دوش آنهاست و تعامل مستقیمی با جزء جزء پروژه دارند دارای درآمدهای مختلفی هستند که بازه آن با توجه به نوع شرکتی که در آن مشغول به خدمت هستند متفاوت است

مثلا مهندسان مجری که در شرکت های گرید 1 فعالیت می کنند دارای درآمد ماهیانه بین 2 تا 3 میلیون تومان هستند و اگر گرید شرکت متفاوت باشد این اعداد و ارقام هم کاهش می یابد ولی حداقل حقوق آنها 1 میلیون و 500 هزارتومان گزارش شده است.

2- مهندس عمران – ناظر

مسئولیت تمام و کمال درستی و صحت کارکرد المان های مختلف پروژه های عمرانی به دوش این مهندسین است و طبق تعرفه نظام مهندسی استان ها حقوق و مزایا دریافت می کنند.

حقوق آنها به طور میانگین بین 1 میلیون و 500 هزارتومان تا 2 میلیون تومان است! که بسته به نوع پروژه متفاوت می باشد و این امار به طور متوسط گزارش شده است.

درآمد مهندس عمران

3- مهندس مشاور – محاسب

مهندسین مشاور هم که وظیفه محاسبه و مشاوره پروژه ها را بر عهده دارند طبق تعرفه نظام مهندسی حق احمه خود را دریافت می کنند که با توجه به متراژ پروژه متفاوت می شود. ولی به طور معمول بین 1 تا 5 میلیون تومان است.

4- مترور ها

مترورها که تعداد آنها در ایران به شدت کم است درآمدهای خوبی دارن و معمولا به دلیل جایگاهی که در پروژه ها دارن از احترام و پرستیژ کاری ارشمندی برخوردار هستند. حقوق ماهیانه آنها حدود 2.5 تا 3.5 میلیون تومان است.

5- نقشه بردارها

یکی از زحمت کش ترین و حساس ترین حوزه های کاری مهندسی عمران همین نقشه برداری است که مهارت و توانایی خاصی می خواهد شاید بگویید چه مهارتی؟ یه دوربین بر می داریم می ریم کارمون انجام می دیم دیگه؟!!

اگر اینگونه فکر می کنید سخت در اشتباهید! این حرفه سختی های زیادی داره و مهارت منحصر به فردی هم می خواهد! اما در آمدهای آنها بین 3 تا 7 میلیون گزارش شده است. که بسته به نوع شرکت و نوع پروژه این رقم متفاوت است.

درآمد مهندس عمران

6- مهندسین آب و فاضلاب

این رشته به واقع یکی از رشته های نسبتا ساده در مهندسی عمران به حساب می آید و درآمدهای مهندسین فعال در این حوزه هم بین 1 میلیون و دویست هزارتومن تا 2 میلیون و پونصد هزارتومن می باشد!

7- سرپرست کارگاه

سرپرستی کارگاه کار هر مهندسی نیست دوستان عزیز! این سمت در پروژه های بزرگ آنچنان استرس زا است که در برخی از عملیات های پروژه مانند گودبرداری، تنش ها و فشارهای روانی شدیدی روی سرپرست کارگاه وارد می کند!

اما حقوق آنها به نسبت بهتر است و از 2 میلیون تا 10 میلیون تومن گزارش شده است!

8- مدیران پروژه

مدیران پروژه هم که ناظر بر فعالیت های کل کارگاه زیر مجموعه خود هستند وظایف و مسئولیت های سنگینی بر عهده دارن که باعث می شود بازه حقوق آنها بین 5 تا 12 میلیون تومن باشد.

نکات جالب درآمد مهندسی عمران

اما صحبت از درآمدهای برخی مهندسین عمران شد که چطوری این همه پول در میارن؟ نکات جالبی را خدمت شما عزیزان خواهیم گفت تا شاید از زاویه ای دیگر به این رشته نگاه کنید:

* زد و بند و پارتی بازی های روز افزون در ارگان ها و مناقصات مختلف و همچنین سازمان نظام مهندسی استان ها، باعث شده تا عده ای خاص به دنبال کسب پروژه های بزرگ و سودآور باشند و از این راه به درامدهای کلانی می رسند که شاید خیلی از مهندسین عمران تا آخر دوران حرفه ای کار خودشان نتوانند چنین درآمدهایی کسب کنند!

متاسفانه این یک واقعیت تلخ است که بیشتر این افراد نه همه آنها! از تخصص کافی و لازم هم برخوردار نیستن و تنها با داشتن رابطه ها و لینک های قوی، پروژه های خوبی بر می دارن و به اکیپ زیر دست خود می سپارن تا پروژه انجام بشه!

تعامل مالی مناسب، روابط اجتماعی قوی، سبک پوشیدن لباس، صحبت کردن، همکاری با اکیپ زیر دست از نقاط قوت اکثر این مهندسین است.

درآمد مهندس عمران

خیلی از دوستان فکر می کنن که تنها تخصص علمی و تجربی ملاک عمل درامد زایی است و نه اینکه رابطه بازی!!

چه بخواهید چه نخواهید باید در حرفه مهندسی عمران رابطه بازی های قوی داشته باشید و تخصص اینگونه مهندسین نیز در همین نوع برخورد و لینک زدن ها است. با یک گوشی تلفن و زد و بند های مناسب و به اصطلاح برد برد می توانند درامدهایی بدست بیارن که واقعا زندگی اونها رو متحول می کنه! اما آیا این کار برای همه مهندسین شدنیه؟؟

متاسفانه خیر! این کار برای افرادی ممکن است که از قبل لینک های قوی داشتن و یا در خلال روند کسب تجربه در دوران حرفه ای خود به این گروه ها ملحق شده اند!

تجربه، تخصص، هوش، رابطه بازی، تواضع، خوش حسابی، اعتبار کاری خوب، تیم فنی قوی می تواند از اصلی ترین تخصص های لازم برای ورود به این عرصه باشد.

* اما خیلی از دوستان عزیز و همکار هم هستن که بعد از کسب تجربه های چند ساله و حرفه ای شدن در حوزه کاری خود اقدام به تاسیس شرکت می کنن و به صورت قانونی وارد مناقصات می شوند و روند ترقی خود را طی می کنن و به زندگی مرفهی می رسند.

اینگونه افراد از ایتدای کار نه پارتی داشتن نه رابطه بازی قوی و فقط از روی تخصص و معرفی نصفه و نیمه وارد یه کار با حقوق 0 تومن به مدت چند ماه شده ان و بعد از کسب تجربه و تحمل سختی های روحی روانی با همت و قدرت خود تصمیم به ورود به این حوزه می گیرن و معمولا هم بسیار معتبر و متخصص و قابل اعتماد هستن!!!

علاقه، تخصص، هوش بسیار بالا، خلاقیت در کار، ایده پردازی، حل مسائل پیچیده، همت و پشتکار بسیار بسیار بالا!! از ویژگی های بارز این قشر افراد است که معمولا آوازه تخصص آنها به اقصی نقاط شهر و شهرهای اطراف می رسد!

درآمد مهندس عمران

پس اگر می خواهید در حرفه مهندسی عمران به سطح رفاهی خوبی برسید باید جزء دو مورد بالا باشید که صد البته مورد اول خیلی راحت تر و کار آمد تر از راه دوم است.

به جرات می توان گفت که راه اول تنها برای 10% از مهندسین عمران جوابگو است! پس اگر جزء راه دومی هستید روال کار را برای شما توضیح دادیم و چاره ای جز این نیست!

دوستان عزیز موارد گفته شده کاملا واقعی بوده و سیویل 2 همیشه بر اطلاع رسانی واقعی تاکید داشته است!

آمار دست مزدها و درآمدها با توجه به نوع پروژه ها و شهری که پروژه در آن اجرا می شود متفاوت هستن ولی بیش از 95% موارد همین اعداد و ارقام را تایید می کنن.

مطلب بعدی: مهندس عمران شدم چطوری کار بگیرم؟  و   چطوری یک مهندس عمران موفق بشم؟


آموزش اتوکد در اراک

آموزش اتوکد در اراک

درآمد یک مهندس عمران یا معمار چقدر هست؟

درآمد مهندس عمران یا معمار به پارامتر های مختلفی از جمله مهارت و تجربه کاری٬ موقعیت جغرافیایی و نوع فعالیت دارد. مهندسان عمران و معماری برای رسیدن به درآمد ۳ راه پیش رو خواهد داشت:

 • اخذ پروژه های دانشگاهی و انجام دادن آنها
 • فعالیت در شرکت های مختلف به عنوان مهندس دفتر فنی
 • قراردادهای پروژه ای با افراد یا شرکت های مختلف ساختمانی

بازار کار برای اتوکد کاران و نقشه کشی چگونه است؟

اگر سری به سایت های کاریابی و مشاغل بزنید و یک عبارت ساده اتوکد را جستجو کنید متوجه خواهید شد چه تعداد کار برای این افراد وجود خواهد داشت.

برای نمونه نتایج جستجوی کلمه اتوکد در چند آگهی فقط در شهر تهران را در زیر ببینید.

آموزش اتوکد

آموزش اتوکد

آموزش اتوکد

آمارهای زیر ببینید.

آمار مربوط به کشور عزیزمان ایران است. این نمودار براساس حقوق ماهیانه می باشد.

از آنجایی که آمارهایی از این نوع در کشورمان موجود نیست٬ اطلاعات آورده شده بر أساس تجربیات و تحقیقات مختلف می باشد.

ممکن است اشخاصی از این اعداد پایین تر یا بالاتر دریافت کنند ولی رنج کلی به این شکل می باشد.

آموزش اتوکد

 پروژه این دوره به گونه ای آموزش داده شده که از سطح آموزش های موجود در سایت ها و کتاب های ایرانی بسیار فراتر باشند و به عنوان نمونه کار بسیار عالی برای اخذ پروژه در رزومه ی شما ثبت می شود.

سرفصل های این مجموعه عبارتند از:

 • آموزش دستورهای اتوکد
 • مقدمه و ورود به محیط نرم افزار اتوکد
 • ترسیم خط Line در اتوکد
 • دستگاه مختصات کارتزین مطلق و نسبی در اتوکد
 • دستگاه مختصات قطبی و مطلق و نسبی در اتوکد
 • روش های حذف اشیا در اتوکد
 • روش های انتخاب اشیا در اتوکد
 • بزرگنمایی و جابه جایی ظاهری ترسیمات Pan & Zoom در اتوکد
 • ترسیم دایره به روش مرکز و شعاع در اتوکد
 • ترسیم دایره به روش مرکز و قطر در اتوکد
 • ترسیم دایره به روش دو نقطه در اتوکد
 • ترسیم دایره به روش سه نقطه در اتوکد
 • ترسیم دایره به روش مماس، مماس، شعاع در اتوکد
 • ترسیم دایره به روش مماس، مماس، مماس در اتوکد
 • گیره شیء- نقطه انتهایی در اتوکد
 • گیره شیء- نقطه میانی در اتوکد
 • گیره شیء-نقطه مرکز در اتوکد
 • گیره شیء-نقطه مرکز چند ضلعی در اتوکد
 • گیره شیء-انتخاب نقطه در اتوکد
 • گیره شیء-انتخاب در اتوکد
 • گیره شیء-نقطه ربع در اتوکد
 • گیره شیء-نقطه ای روی امتداد شیء در اتوکد
 • گیره شیء-نقطه درج در اتوکد
 • گیره شیئ-نقطه پای عمود در اتوکد
 • گیره شیء-نقطه مماس در اتوکد
 • گیره شیء-نقطه ای روی محیط شیء در اتوکد
 • گیره شیء-نقطه تقاطع ظاهری در اتوکد
 • گیره شیء-خط موازی در اتوکد
 • برش اشیاء در اتوکد
 • آیینه-تقارن در اتوکد
 • آرایه ها-آرایه مستطیلی در اتوکد
 • آرایه ها-آرایه مسیر منحنی در اتوکد
 • آرایه ها-آرایه قطبی در اتوکد
 • شبکه و حرکت پرشی موس در اتوکد
 • رد پای اشیاء در اتوکد
 • ردپای قطبی در اتوکد
 • ورودی پویا در اتوکد
 • رسم کمان-روش 3 نقطه در اتوکد
 • رسم کمان-نقطه شروع، مرکز و پایان در اتوکد
 • رسم کمان-نقطه شروع، مرکز و زاویه در اتوکد
 • رسم کمان-نقطه شروع، مرکز و طول در اتوکد
 • رسم کمان-نقطه شروع، پایان و زاویه در اتوکد
 • رسم کمان-نقطه شروع، پایان و جهت در اتوکد
 • رسم کمان-نقطه شروع، پایان و شعاع در اتوکد
 • رسم کمان در ادامه شیء قبلی در اتوکد
 • ترسیم مستطیل در اتوکد
 • ترسیم چند ضلعی منتظم در اتوکد
 • رسم بیضی در اتوکد
 • جابه جا کردن مکان اشیاء در اتوکد
 • کپی کردن اشیاء در اتوکد
 • دوران اشیاء در اتوکد

آزمایش برش سه محوری

آزمایش برش سه محوری

آزمایش سه محوری خاک یکی از بهترین روشها برای اندازه گیری خواص مکانیکی از جمله تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک می باشد.

آزمایش سه محوری نسبت به آزمایش های دیگر روش پیچیده تر و قابل اعتمادتری برای تعیین مقاومت برشی خاک ها می باشد .

آزمایش برش سه محوری

تفاوت آزمایش سه محوری و برش مستقیم خاک

دلیل اعتماد  آزمایش سه محوری نسبت به برش مستقیم  این است که در آزمایش برش مستقیم خاک به اجبار از محل درز بین دو  قسمت جعبه گسیخته می شود ولی در آزمایش سه محوری خاک از محل ضعیفترین صفحه خود گسیخته می شود .

آزمایش سه محوری به سه شکل به شرح ذیل انجام می گیرد :

 • درحالت تحکیم یافته زهکشی شده  ( CD )
 • درحالت تحکیم یافته زهکشی نشده( CU )
 • درحالت تحکیم نیافته زهکشی نشده( UU )

هدف از آزمایش سه محوری تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک است.

آزمایش سه محوری با استاندارد ASTM D4767-88 & D2850-87 نسبت به آزمایش های دیگر روش پیچیده تر و قابل اعتمادتری برای تعیین مقاومت برشی خاک ها می‌باشد.

دلیل آن اینست که در آزمایش برش مستقیم خاک به اجبار از محل درزبین دو قسمت جعبه گسیخته می‌شود ولی در آزمایش سه محوری خاک از محل ضعیفترین صفحه خود گسیخته می‌شود.

به طور کلی آزمایش ها به دو صورت انجام میگیرد :

 1.  کنترل تنش ( با اضافه کردن وزنه هایی با گام مساوی تا لحظه گسیختگی نمونه )
 2. کنترل کرنش ( اعمال تغییر شکل محوری با سرعت ثابت به وسیله یک پرس هیدرولیک تا لحظه گسیختگی نمونه)

استانداردهای آزمایش سه محوری

برخی از استاندارهای اصلی آزمایش سه محوری در فهرست زیر آورده شده‌اند.

این موارد شامل، استانداردهای انجمن مواد و آزمون آمریکا» (American Society for Testing and Materials) یا ASTM»، سازمان بین‌المللی استاندارسازی» (International Organization for Standardization) یا ISO»، موسسه استانداردهای بریتانیا» (British Standards Institute) یا BS» و غیره می‌شوند.

برای آشنایی بیشتر با نحوه انجام صحیح این آزمایش در شرایط مختلف، می‌توانید نام و کد هر یک از استانداردهای معرفی شده را جستجو کنید:

 • ASTM D71-11: روش استاندارد آزمایش فشار سه محوری تحکیم یافته زهکشی شده برای خاک‌های
 • ASTM D4767-11: روش استاندارد آزمایش فشار سه محوری تحکیم نیافته زهکشی شده برای خاک‌های چسبنده
 • ASTM D2850-03a: روش استاندارد آزمایش فشار سه محوری تحکیم نیافته زهکشی نشده برای خاک‌های چسبنده
 • BS 1377-8 بخش 8: آزمایش فشاری سه محوری برای تعیین مقاومت برشی (تنش مؤثر)
 • ISO/TS 17892-8 آزمایش و تحقیق ژئوتکنیکی-آزمایشگاه خاک- بخش 8: آزمایش سه محوری تحکیم نیافته زهکشی نشده
 • ISO/TS 17892 آزمایش و تحقیق ژئوتکنیکی-آزمایشگاه خاک- بخش 9: آزمایش فشار سه محوری در خاک‌های اشباع شده با آب

تست CD (آزمایش سه محوری تحکیم یافته زهکشی شده)

در این تست در تمام مراحل شیر زهکشی باز است؛

در مرحله اول نمونه با تنش همه جانبه و شیر زهکشی باز تحکیم شده و سپس تحت فشار انحرافی به مرحله گسیختگی می‌رسد.

باید توجه کرد که حفظ آرامش در اعمال نیرو به نمونه در این مرحله، جهت جلوگیری از ایجاد فشار آب حفره‌ای در نمونه امری مهم است؛

مقاومت برشی هر خاک وابسته به میزان فشار آب حفره‌ای ایجاد شده در حین انجام تست است.

طبق تجارب بدست آمده می توان گفت که مدت زمان انجام آزمایش سه محوری خاک، بسته به میزان نفوذپذیری خاک، متغیر است.

هرچه اندازه دانه خاک درشت‌تر باشد میزان زاویه اصطکاک داخلی (فی) افزایش پیدا می‌کند.

در خاک‌های رس بر خلاف خاک‌های ماسه‌ای (که آزمایش سریع انجام می‌شود) آزمایش ممکن است تا چندین روز به طول انجامد،‌ زیرا این نوع خاک‌ها ضریب گذر دهی کمی برای آب دارند.

تست مقاومت فشاری محصور نشده

گاها به منظور تست و بررسی نمونه های با چسبندگی بالا ، آزمایشی تحت عنوان مقاومت فشاری محصور نشده مورد استفاده قرار می گیرد که تحت عناوین دیگری همچون فشاری ساده یا تک محوری نیز شناخته می شود.

نسبت به انواع دیگر این تست ، از دستگاهی ساده تر برای این فرآیند استفاده می کنند و نمونه هیچ نوع فشار جانبی را تحمل نخواهد کرد.

با تمام این اوصاف ، این روش فقط برای نمونه خاکهایی کاربرد دارد که در معرض هوا خرد نشوند.

درحقیقت این تست شباهت زیادی با تست بتن جهت تعیین مقاومت فشاری بتن دارد با این تفاوت که ساده تر و دستگاه ها و نمونه های کوچکتر و ضعیفتری استفاده می شود.

انواع آزمایش سه محوری

آزمایش CD بر روی خاکهای دانه‎ای (ماسه‌ها) برای بررسی رفتار دراز مدت خاک های چسبنده، آزمایش های UU و CU در شرایط اشباع همراه با اندازه‌گیری فشار منفذی برای بررسی رفتار خاک های ریزدانه در شرایط زهکشی نشده و آزمایش UU در شرایط نیمه اشباع جهت بررسی دفتار خاکریز حین ساخت.

آزمایش های سه محوری بسته به اینکه شیر خروج جریان منفذی باز یا بسته باشد به سه صورت انجام می‌گیرد:

درحالت تحکیم یافته زهکشی شده (CD)

در آزمایش حکیم یافته زهکشی شده (Consolidated Drained یا اصطلاحاً CD، نمونه در حین آزمایش سه محوری به وضعیت تحکیم می‌رسد و با اعمال فشار به آرامی برش داده می‌شود. این کار، باعث از بین رفتن فشار منفذی حاصل از برش خواهد شد.

در آزمایش CD، نرخ تغییر شکل محوری ثابت است و میزان کرنش تحت کنترل قرار دارد.

هدف این آزمایش، تعدیل (تحکیم) نمونه و فشارهای منفذی با توجه به تنش‌های دربرگیرنده است.

در برخی از مواقع (بخصوص برای نمونه‌هایی با نفوذپذیری کم)، به زمان زیادی برای زهکشی و تعدیل کرنش در سطوح مختلف تنش نیاز خواهد بود.

حالت تحکیم یافته زهکشی شده (CD)

درحالت تحکیم یافته زهکشی نشده (CU)

در آزمایش تحکیم یافته زهکشی نشده (Consolidated Undrained) یا اصطلاحاً CU، به نمونه اجازه زهکشی داده نمی‌شود.

اندازه‌گیری خواص برشی ماده در شرایط زهکشی نشده صورت می‌گیرد و فرض می‌شود که نمونه کاملاً اشباع شده است.

در آزمایش سه محوری CU، با اندازه‌گیری فشارهای منفذی می‌توان مقاومت CD را نیز تخمین زد.

به علاوه، سرعت برش معمولاً بر اساس نرخ تحکیم نمونه تحت یک فشار دربرگیرنده مشخص (در شرایط اشباع) محاسبه می‌شود.

مقادیر فشارهای دربرگیرنده بین 1 تا 100 پوند بر اینچ مربع (psi) یا بیشتر تغییر می‌کند.

در شرایطی که میزان فشار مورد نیاز بالا باشد، نیاز به استفاده از سلول‌های بارگذاری مخصوص خواهد بود.

حالت تحکیم یافته زهکشی نشده (CU)

درحالت تحکیم نیافته زهکشی نشده (UU)

در آزمایش تحکیم نیافته زهکشی نشده (Unconsolidated Undrained) یا اصطلاحاً UU، بارگذاری با سرعت بالایی انجام می‌شود و اجازه تحکیم به نمونه داده نمی‌شود.

در آزمایش سه محوری UU، نمونه با یک نرخ ثابت (کرنش کنترل شده) تحت فشار قرار می‌گیرد.

تحکیم نیافته زهکشی نشده (Unconsolidated Undrained)

وسایل مورد نیاز آزمایش سه محوری شامل :

 • دستگاه چرخ‌دنده با ایستگاههای مختلف جهت سرعتهای کم و زیاد
 • یک قاب بالائی که رینگ ثبت نیرو و تغییر شکل بر روی آن قرار دارد
 • سلول که با سه گیره محکم می‌شود و شامل استوانه آلومنیمی‌زیر نمونه و بالای نمونه است.
 • غشاء پلاستیکی
 • لوله جهت داخل کردن نمونه در غشاء
 • ترازو با دقت 0.1 گرم
 • نمونه گیرهای مختلف
 • جک و سر جک جهت بیرون آوردن نمونه
 • کاردک

روش آزمایش تحکیم نیافته زهکشی نشده (سریع UU یا Q)

 • ابتدا به وسیله جک نمونه گیر را داخل لوله خاک (این لوله خاک قبلا به وسیله دستگاه حفاری از محل مورد نظر برداشته شده و به آزمایشگاه آورده شده‌است.) کرده و پس از صاف کردن سروته آن، نمونه مورد آزمایش را از داخل نمونه گیر خارج می‌کنیم (برای خاک چسبنده و ریز دانه) از این نوع نمونه حداقل سه عدد تهیه می‌نماییم.
 • برای خاک دانه‌ا‌ی می‌توان در قالب های مخصوص، خاک را ریخته و متراکم کرده تا به تراکم در محل برسد و سپس نمونه را داخل غشاء ریخته و متراکم کرده تا به تراکم در محل برسد و سپس نمونه را داخل غشاء گذاشت. برای خاک های غیر حساس هم می‌توان نمونه را دوباره سازی نمود.
 • برای تعیین درصد رطوبت نمونه برداشته و در فر می‌گذاریم (۲۴ ساعت در دمای ۱۰۵ درجه سانتیگراد)
 • نمونه را دقیقا وزن کرده و ابعاد آن را اندازه می‌گیریم.
 • نمونه را بوسیله قالب مخصوص و دستگاه خلا داخل غشاء لاستیکی می‌گذاریم.
 • نمونه را دقیقا در محل خود قرار داده، سلول را روی آن گذاشته و گیره‌های سلول را می‌بندیم.
 • از سوراخ بالای سلول آنرا بنحوی پر از آب می‌کنیم که هوائی داخل سلول نماند.
 • سپس پیچ سوراخ آب را بسته و میله بالای سلول را پایین می‌آوریم تا بین استوانه زیر رینگ و قاب زیرین تماس برقرار شود.
 • بعد از تراز کردن دستگاه فشار جانی را که توسط سیستم جیوه و آب و لوله‌های مرتبط تامین می‌شود بر نمونه وارد می‌‌کنیم. این عمل با باز کردن شیر آب انجام می‌شود.
 • آنگاه دستگاه را روشن کرده تا با سرعت یک میلیمتر بر دقیقه بالا آمده و اندازه‌گیر نیرو شروع به حرکت نماید. در این حالت دستگاه سه محوری را خاموش کرده و پس از صفر کردن دو اندازه‌گیر و تغییر شکل دستگاه را مجددا روشن می‌کنیم.

قرائت دستگاه

 • در هر دور تغییر شکل میزان نیرو را می‌خوانیم.
 • قرائت اندازه گیر نیرو همان نیرو در لحظه فوق الذکر است که اگر به سطح متوسط تقسیم شود (σ3 σ1-) خواهد بود. این عمل ادامه پیدا می‌کند تا نمونه شکسته یعنی اندازه گیر نیرو برگردد یا نمونه خمیری شود که نقطه شکست ۲۰ درصد تغییر شکل نمونه خواهد بود.
 • این عمل را با فشارهای جانبی مختلف برای سه نمونه انجام داده و نتایج را برای هر نمونه یادداشت می‌کنیم.
 • پس از اتمام آزمایش سه محوری، نمونه را درآورده و وزن می‌کنیم. نباید افزایش وزن داشته باشد.

آزمایش تحکیم یافته زهکشی نشده (سریع CU یا R)

 • ابتدا فشار جانبی را به آرام آرام وارد نموده و شیر زهکشی را باز می‌گذاریم تا آب خارج شود و نمونه به 100 درصد تحکیم برسد.
 • آنگاه شیر زهکشی بسته می‌شود. تا این لحظه فشار تماما موثر می‌باشد.
 • سپس فشار محوری را وارد می‌نمائیم تا نمونه بشکند.

آزمایش تحکیم یافته زهکشی شده (سریع CD یا S)

تنش در مقاومت مصالح

تنش در مقاومت مصالح

تعریف تنش

نیرو تقسیم بر مساحت برار است با تنش.

فرمول تنش

 

انواع تنش ها

تنش کششی

هر دو مرحله تحلیل و طراحی سازه ها یی که به مقاصد تحمل بار ها ساخته می شوند نیازمند تعیین تنش و کرنش می باشد.

در صورتی که اولین و مهم ترین قدم را در تحلیل یک سازه انجام دهیم و با استفاده از معادلات تعادل نیروهای اعضای یک سازه معین را بدست آوریم.

اما با بدست آوردن نیروها نمی توان مطمئن بود که آیا سازه تحلیل شده می تواند به طور قابل اطمینان نیروهای به وجود آمده در اعضای خود را تحمل کند.

به طور مثال اگر نیروی بدست آمده در یک عضو محوری 30KN باشد.

این مسئله که این عضو محوری قادر به تحمل بارهای توزیع شده می باشد و در اثر آن ها نمی شکند، نه تنها به مقدار نیروی به وجود آمده در آن بلکه به سطح مقطع عضو محوری و ماده که عضو از آن تشکیل شده است دارد.

پر واضح است که نیروی به وجود آمده در این عضو درواقع نماینده نیروهای اصلی است که بر روی مساحت  A مقطع عرضی به وجود آمده است. و شدت میانگین این نیرو های توزیع شده عضو برابر نیرو بر واحد سطح است.
تنش کششی

این که میله مورد نظر در اثر نیروهای به وجود آمده می شکند یا خیر کاملا به توانایی ماده در برابر شدت نیروهای داخلی توزیع شده، که همان نیروی واحد سطح است وابسته است.

مطابق شکل زیر بنا بر این مقاومت عضو سازه به نیروی داخلی، مساحت مقطع عرضی، و جنس میله وابسته است.
نیروی واحد سطح، و یا شدت نیروهای اعمالی روی مقطع جانبی تحت بررسی تنش روی آن مقطع نام دارد و با حرف یونانی سیگما  نشان داده می شود.

(مطابق شکل زیر) بنابراین، تنش روی مقطع با سطح مقطع

A تحت اثر نیروی محوری  Pبا حاصل تقسیم مقدار نیروی P بر روی سطح مقطع A بدست می آید.

دیاگرام تنش کششی

علامت مثبت برای نشان دادن تنش کششی (هنگامی که عضو کشیده می شود) و علامت منفی نشانگر تنش فشاری است.

( هنگامی که عضو در فشار است.)

در دستگاه SI نیروی P با نیوتن(N) و A با (m2)  و تنش سیگما با N/M2 نشان داده می شود.

این واحد پاسکال نام دارد.

 (PA) این مسئله که پاسکال واحد بسیار کوچکی است می بایست در نظر گرفته شود بنابراین در عمل از ضرایب این واحد استفاده می شود

که عبارتند از(KPa) ، (MPa) و (GPa)  که مطابق زیر داریم:

واحد های تنش

هنگامی که از دستگاه آمریکایی کاستومری استفاده می شود نیروی P با واحد پند یا (Ib) و یا کیلوپند (Kip) ، و مساحت مقطع عرضی A با اینچ مربع(in2) نشان داده می شود. و بنابراین تنش سیگما با نماد پند در واحد اینچ (Psi) و کیلوپند بر واحد اینچ (Ksi) نمایش داده می شود.

تنش حرارتی

تنش حرارتی (به انگلیسی: Thermal Stress) نوعی تنش است که در اثر وجود گرادیان حرارتی یا اختلاف ضریب انبساط حرارتی و در نتیجه انبساط یا انقباض ناهمگن در جسم به وجود می‌آید.

در یک مادهٔ همسانگرد همگن، مقدار متوسط تنش حرارتی در اثر گرادیان حرارتی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

 

 

که در آن  تنش حرارتی وارده،  مدول یانگ،  ضریب انبساط حرارتی، گرادیان دما و نسبت پواسون است.

تنش‌های حرارتی در نتیجه تغییرات طول ناشی از نوسانات دما ایجاد می‌شوند.

تنش حرارتی می‌تواند مخرب باشد. برای نمونه اگر محفظه‌ای از سوخت پر باشد، با گرم شدنش، سوخت درون مخزن منبسط شده و به دیواره‌های مخزن نیرو وارد می‌کند.

در شکل زیر اثرات تنش‌های حرارتی، نشان داده شده‌اند.

انبساط حرارتی

ترک‌های ایجاد شده در نتیجه انبساط و انقباض حرارتیِ جاده

تنش برشی

تنش برشی عبارت است از مؤلفه‌ای از تنش که بر سطح مقطع یک جسم اعمال می‌شود.

تنش برشی از بردار نیروی عمود بر بردار نرمال سطح مقطع ناشی می‌شود.

از سوی دیگر، تنش نرمال نیز از بردار نیروی موازی یا ناموازی نرمال سطح مقطع جسم به وجود می‌آید.

تنش برشی را به اختصار با  نمایش می‌دهند.

فرمول تنش برشی میانگین عبارت است از:

 = تنش برشی؛
F = نیروی وارد شده؛
A = مساحت سطح مقطع جسم که موازی است با جهت بردار نیروی وارد شده.

برش در تیر

برش در تیر عبارت است از تنش برشی داخلی یک تیر که از نیروی برشی وارد شده بر تیر ناشی می‌شود.

V = نیروی برشی کلی؛
Q = گشتاور استاتیک سطح(لنگر اول سطح)؛
t = ضخامت جسم، در جهت عمود بر برش
I = ممان اینرسی سطح مقطع کل

این رابطه، با عنوان معادلهٔ جوراوسکی نیز شناخته می‌شود.

تنش برشی در پیچ و مهره

در پیچ و مهره های سازه ها هم نیروهای وارده به صورت کششی و برشی منجر به به ایجاد تنش روی سطوح پیچ و مهره می شود.

تنش برشی وارد بر پیچ و مهره به خاطر اعمال نیروی عمود بر محور پیچ و یا اعمال نیرویی که یک مولفه عمود بر محور پیچ داشته باشد به وجود می آید.

تنش برشی در صورتیکه از حد مقاومت نهایی پیچ خارج شود می تواند موجب بریده شدن پیچ در یک ناحیه به صورت برش تک و در دو ناحیه در صورت وجود نیروی دوبل شود.

در شکل زیر اتصال پیچ و مهره ای می بینید که تحت بار وارد  از قاب و تحت نیروی برشی دوبل قرار دارد.

این تنش ها در شکل سمت راست وارد بر قسمت شنک و یا خلاصی پیچ و در شکل سمت چپ، یکی در قسمت خلاصی و دیگری به قسمت دنده پیچ وارد شده است.

تنش برشی در پیچ و مهره

می دانیم که مقاومت در برابر تنش برشی نسبت مستقیم با قطر جان یا قطر کوچک جان دارد.

در قسمت خلاصی حداکثر مقاومت در برابر تنش برشی را خواهیم داشت و در صورتی که ممکن باشد باید طراحی به گونه ای باشد که نیروهای برشی در قسمت خلاصی پیچ وارد شوند.

در صورتی که میزان مقاومت در برابر تنش برشی پیچ مشخص نشده باشد برای پیچ هایی که سختی آنها بالاتر از 40 راکول باشد مقدار 60 درصد از کشش آنها با ضریب اطمینان مناسبی مقاومت برشی آنها در نظر گرفته می شود.

فرمول تنش برشی برای پیچ و مهره:

Shear Stress Ave : F/πr2

 

از فرمول تنش برشی در اتصال پیچ و مهره ها متوجه میشیم که با افزایش قطر و یا شعاع پیچ مقدار تنش وارده کمتر میشه.

همجنین به خاطر یکدست بودن سطح، نقاط تمرکز تنش در این ناحیه وجود ندارد.

 تنش پیچشی

در مکانیک جامدات، پیچش یک جسم ناشی از یک گشتاور تعریف می‌شود.

پیچش در واحدهای پاسکال  Pa(معادل با نیوتن بر متر مربع) یا پوند بر اینچ مربع (psi) تعریف می شود.

در‌حالی که واحد گشتاور نیوتون متر(N.m) یا پوند در فوت (lbf.ft) است.

در مقاطعی که عمود بر محور گشتاور هستند، تنش برشی عمود بر شعاع است.

تنش پیچشی 

 

در مقاطع غیر دایروی، پیچش با اعوجاجی که warping (پیچ و تاب) نامیده می شود همراه

سختی سازه یعنی چی

سختی سازه یعنی چی

سختی(STIFFNESS)

سازه هاي مهندسی بايد به نحو ايمني بتوانند در مقابل بارهاي وارده مقاومت نمايند.

در كنار معيار مقاومت, سازه بايد سختي جانبي كافي داشته باشد تا تغيير شكلهاي بيشتر از حد مجاز در آن ايجاد نگردد.

مقاومت و سختي يك سازه بستگي به آرايش هندسي اعضاء ، مشخصات هندسي مقطع  اعضاءومصالح بكار رفته دارد.

مفهوم سختي :

در يك تعريف كلي،مقاومت در مقابل تغيير مكان سختي نام دارد.

 روش محاسبه سختي نيز بدين صورت است كه اگر براي تحليل سازه، تغييرمكانهاي سازگار شامل انتقالها و دورانها به عنوان مجهول انتخاب شوند و سپس شرايط تعادل نيروها در گره هاي سازه اعمال گردد;

معادلاتي بدست خواهند آمد كه مجهولات آنها تغيير مكانها و ضرائب آنها ضرائب سختي ساختمان ميباشد.

تعريف ضريب سختي:

عبارتست از نيروي متناظربا درجه آزادي به ازاي تغيير مكان واحددر درجه آزادي، وقتيكه تغيير مكان در ساير درجات آزادي برابر صفر باشد.

روش شيب افت يك نمونه ازاين روش در تحليل كلاسيك سازه هاست.

همچنين اغلب برنامه هاي موجود تحليل سازه ها بر پايه روش سختي قرار دارد.

انواع سختي ها:

 • سختي محوري: سختي محوري ميله اي به طول L وسطح مقطع A ومدول يانگ E
 • سختي خمشي : اين سختي تنها تغيير مكانهاي ناشي از خمش را در نظر ميگيرد.
 • سختي برشي: اين سختي شامل تغييرمكانهاي ناشي از برش مي باشد. اين سختي براي سازه هاي با تغيير شكل برشي قابل ملاحظه مانند ديوار برشي

سختي سازه

يك سازه به هر دليلي كه مرتعش مي شود تغييرشكل آن يكي از حالات زير يا تركيبي از آنها خواهد بود.

1-تغيير شكل محوري : ارتعاش يك بلوك صلب روي خاك

2-تغيير شكل خمشي: ارتعاش سازه هاي بلند مانند ارتعاش يك دود كش بلند.

3-تغيير شكل برشي: ارتعاش افقي يك ساختمان چند طبقه كه به وسيله تيرهاي صلب كف در ترازهاي مختلف به يكديگر اتصال دارند.

4-تغيير شكل پيچشي: پيچش يك ساختمان با سختي هاي متفاوت

بطور كلي شكل و نوع ارتعاشي يك سازه بستگي به چگونگي پخش جرم و سختي سازه و شرايط تكيه گاهي دارد.

سختي طبقه :

برابر جمع سختي جانبي اعضاء قائم باربر جانبي در يك طبقه است.

براي محاسبه اين سختي ها ميتوان تغيير مكان جانبي واحدي را در سقف طبقه مورد نظر وارد كرد

در حالتيكه كليه طبقات زيرين بدون حركت باقي بمانند.

سختي كل قاب :

برابر جمع سختي جانبي اعضاء  قائم باربر جانبي در تراز مورد نظر است.

براي محاسبه اين سختي ها ميتوان تغيير مكان جانبي واحدي را در سقف طبقه مورد نظر وارد كرد

در حالتيكه دركليه طبقات هيچ قيدي در برابر حركت حركت وجود نداشته باشد.

مركز برش   (center of shear)  :

مركز برش محل برآيند برشهاي يك طبقه است .

مركز پيچش (center of torsion) :

اگر كف تنها تحت اثر يك لنگر پيچشي قرار بگيرد نقطه اي كه تغيير مكان جانبي ندهد مركز پيچش است.

سختی سازه در ایتبس

برای اینکار دو روش کلی وجود دارد:

الف.  از فایل نهایی سازه، فایل های جدیدی به تعداد طبقات تهیه نموده و در هر فایل جهت محاسبه سختی طبقات، پای ستون های طبقه مذکور مقید می شود و در مرکز جرم طبقات یک نیرو به مقدار دلخواه اعمال می گردد.

سپس مقدار جابجایی ایجاد شده در مرکز جرم تحت بار اعمالی را برداشت نمود و با تقسیم نیرو به جابجایی سختی طبقه حاصل می گردد.

ب.  به عنوان روش بعدی که البته در برخی از مراجع بین المللی هم پیشنهاد شده است، می توان از گزینه User Load نرم افزار استفاده نموده که در آن به ازای تعداد طبقات دسته های بارگذاری تهیه می گردد.

در نهایت برای محاسبه سختی، یک نیرو به مقدار دلخواه در تراز طبقه مد نظر وارد کرده و در طبقه زیرین آن دقیقاً مقدار عکس نیروی اعمال شده معرفی می گردد.

با این شرایط دیگر نیازی به معرفی فایل های جدید به تعداد طبقات و مقید کردن پای ستون ها نخواهد بود.

با توجه به اینکه در استانداردهای لرزه ای استفاده از این روش را پیشنهاد کرده اند، بهتر است به جهت ارزیابی سختی طبقات از این روش استفاده شود.

برای محاسبه سختی طبقات در Etabs با روش ارائه شده در بند ب” بهتر است مراحل ذیل به ترتیب انجام شود:

آنچه از متن های آیین نامه استنباط می گردد؛ به نظر می رسد برای بررسی سختی جانبی طبقات نیازی به کاهش سختی المان های باربر جانبی که از موضوعات مهم روش تحلیل مستقیم در طراحی سازه های فولادی می باشد، نخواهد بود و به همین علت در این بخش از فایل مربوط به کنترل زمان تناوب و نسبت دریفت که با نام project#1-Period-Drift. EDB در مراحل قبلی تهیه شده است، استفاده خواهیم کرد.

معرفی الگوی بار Fx جهت محاسبه سختی طبقات در راستایX

 1. در فایل مربوط به زمان تناوب و نسبت دریفت که در آن از کاهش سختی المان های باربر صرف نظرشده است، قفل نرم افزار را باز نموده و از منوی Define گزینه Load Patterns… را انتخاب کنید.
 2. در این مرحله قصد محاسبه سختی جانبی طبقات در جهت X سازه را خواهیم داشت. به همین علت در پنچره Define Load Patterns نام الگوی بار را برابر Fx و در ستون Type گزینه Seismic را انتخاب کنید. در ستون Auto Lateral Load گزینه User Loads را انتخاب و در نهایت بر روی گزینه Add New Load کلیک کنیئ تا این الگوی بار همانند شکل ۲-۳۸۸ به نرم افزار معرفی گردد. شایان ذکر است که در صورت نیاز برای کنترل سختی طبقات در راستای Y بهتر است در همین مرحله الگوی بار دیگری مثلاً تحت نام Fy را به نرم افزار معرفی نمایید.

پنجرۀ معرفی الگوی بار Fx جهت محاسبه سختی طبقات در راستایXپنجرۀ معرفی الگوی بار Fx جهت محاسبه سختی طبقات در راستایX

نحوه معرفی بار به مرکز جرم برای سختی طبقه Story1,Story2,Story3

 1. در ادامه الگوی بار Fx را انتخاب و بر روی گزینه Modify Lateral Load… کلیک کرده تا با پنجره ای همانند شکل ۲-۳۸۹ مواجه شوید.
 2. در این پنجره در ابتدا به تعداد طبقات باید دسته بارگذاری معرفی شود. برای این منظور با توجه به اینکه در این پروژه تعداد طبقات برابر ۵ طبقه است، کافیست که در مقابل گزینه Number of Load Sets عدد ۵ ویرایش شود.
 3. در هر دسته بارگذاری حتما در مقابل گزینه Additional Eccentricity Ratio (all Diaphragms) عدد صفر را ویرایش کنید. در غیر اینصورت نرم افزار خروج از مرکزیت به مقدار داده شده در این گزینه را نیز در نظر گرفته که مد نظر کنترل این بخش نخواهد بود. همچنین کنترل کنید که گزینه Apply Load at Diaphragm Center of Mass فعال شده باشد تا بار وارد به مرکز جرم طبقات اعمال گردد.
 4. در نهایت برای دسته اول در طبقه Story1 مقدار بار ۱۰۰۰ Kgf را در ستون Fx همانند شکل ۲-۳۸۹ معرفی کنید. از این دسته برای محاسبه سختی طبقه Story1 استفاده می شود. در این مرحله فقط به محاسبه سختی در راستای X پرداخته می شود. برای راستای Y نیز دقیقاً باید همین مراحل را طی کرد.

نحوه معرفی بار به مرکز جرم برای سختی طبقه Story1

نحوه معرفی بار به مرکز جرم برای سختی طبقه Story1

 1. در ادامه همانند شکل ۲-۳۹۰ به دسته دوم بار گذاری (کادر مشخص شده در شکل ۲-۳۹۰) مراجعه کرده و مقدار بار -۱۰۰۰ در ستون Fx برای طبقه Story1 و مقدار بار ۱۰۰۰ برای طبقه Story2 را همانند شکل معرفی کنید. از این دسته بارگذاری برای محاسبه سختی طبقه Story2 استفاده می شود. همچنین در مقابل Apply Load at Diaphragm Center of Mass مقدار صفر را ویرایش کنید. شایان ذکر است اگر که قصد کنترل سختی در راستای Y را داشته باشید، باید مقدار بارها را در ستون Fy معرفی کنید.

نحوه معرفی بار به مرکز جرم برای سختی طبقه Story2 نحوه معرفی بار به مرکز جرم برای سختی طبقه Story2 

 1. در مرحله بعد به دسته سوم بارگذاری مراجعه کرده و مقداربار بار -۱۰۰۰ در ستون Fx برای طبقه Story2 و مقدار بار ۱۰۰۰ برای طبقه Story3 را معرفی کنید. این دسته بارگذاری سختی طبقه سوم را منتج می نماید که تنظیمات آن در شکل ۲-۳۹۱ نمایش داده شده است. همچنین در این دسته بارگذاری نیز در مقابل Apply Load at Diaphragm Center of Mass مقدار صفر را ویرایش کنید.

نحوه معرفی بار به مرکز جرم برای محاسبه سختی طبقه Story3 نحوه معرفی بار به مرکز جرم برای محاسبه سختی طبقه Story3 

نحوه معرفی بار به مرکز جرم برای محاسبه سختی طبقه Roof 

 1. دو دسته بارگذاری ۴ و ۵ را دقیقاً به همین ترتیب به نرم افزار معرفی کنید. در شکل ۲-۳۹۲ دسته بارگذاری پنجم نمایش داده شده است. در نهایت بر روی گزینه OK کلیک کنید. در پنجره Define Load Patterns نیز بر روی گزینه OK کلیک کنید تا دسته بارگذاری جهت محاسبه سختی در راستای X سازه به نرم افزار معرفی گردد.

نحوه معرفی بار به مرکز جرم برای محاسبه سختی طبقه Roof

نحوه معرفی بار به مرکز جرم برای محاسبه سختی طبقه Roof 

سختی طبقات در راستای X

 1. در ادامه سازه را آنالیز کنید. پس از پایان مراحل آنالیز سازه، از منوی Display گزینه Show Tables را انتخاب کنید.
 2. در پنجره جدید ظاهر شده مسیر Analysis> Results> Structure Results> Story Stiffness را انتخاب کنید.
 3. در پنجره جدید ظاهر شده بر روی ستون Load Case کلیک راست کرده و هر ۵ دسته بارگذاری Fx را انتخاب و فیلتر کنید. در نهایت با پنجره ای حاوی اطلاعات مربوط به محاسبات سختی طبقات مواجه خواهیم شد که به جهت راحتی کار، بر روی ستون Shear X کلیک راست کرده و گزینه Sort Ascending را انتخاب نمایید.
 4. در ستون Stiffness X سختی طبقات در راستای X گزارش شده است که به جهت راحتی کار، سختی طبقات در جدول ۲-۴۹ ارائه شده است.

سختی طبقات محاسبه شده در راستای X

سختی طبقات محاسبه شده در راستای X

 1. مطابق استاندارد ۲۸۰۰ چنانچه سختی هر طبقه از ۷۰ درصد سختی طبقه بالای خود و یا از ۸۰ درصد متوسط سختی سه طبقه بالای خود کمتر باشد طبقه نرم و چنانچه همین نسبت ها به ترتیب برابر ۶۰ و ۷۰ درصد شود، طبق خیلی نرم در سازه وجود دارد. مطابق جدول ۲-۴۹ سختی طبقات از طبقات پایین به بالا در کاهش است که وقتی چنین وضعیتی در سازه وجود داشته باشد تحت هیچ شرایطی طبقه نرم و یا خیلی نرم در سازه رخ نمی دهد. اما اگر سختی طبقات بالا بیشتر از طبقات پایین باشد باید حتماً به دقت مراحل انجام شده در جدول ۲-۴۹ و در ستون و را انجام دهید. این پروژه مشمول نامظمی سختی جانبی نمی باشد و فرض گرفته شده در ابتدای این فصل کاملاً صحیح خواهد بود.

سختی طبقات در راستای X

سند بلاست چیست و چه کاربرد و مزایایی دارد؟

سند بلاست چیست و چه کاربرد و مزایایی دارد؟

سند بلاست چیست؟

در رابطه با معنای واژه سند بلاست، باید بگوییم که این واژه از دو بخش سند و بلاست تشکیل شده است که هر کدام از این بخش ها خود دارای معنای متفاوتی هستند.

به طوری که سند به معنای ماسه و بلاست به معنای پرتاب یا انفجار است.

حال اگر معنای این دو قسمت را در کنار هم قرار دهیم به معنای اصلی این واژه یعنی ماسه پاشی یا انفجار شن و ماسه میرسیم.

در واقع اینجا منظور از انفجار شن و ماسه این است که در اثر فشار زیاد هوا ماسه به سطوح مختلف پاشیده می‌شود.

شن زنی یا همان سند بلاست نوعی ساب پاشی به شمار می‌آید که در آن برای تمیزکاری، جریانی پر سرعت از مواد ساینده یا ماسه را بر روی سطح ف می پاشند.

به طور کلی هدف این است که ماسه های ساینده بر روی سطح قطعه پاشیده شوند و آن را تمیز و هموار کنند.

در رابطه با جنس ماسه های ساینده که در این روش از آنها استفاده می‌شود می‌توانیم بگوییم جنسی از سیلیس و اکسید فات دارند که در اندازه های مختلف و با شکل های هندسی گوناگون به کار گرفته می شوند.

درشن زنی یا همان سند بلاست، فشار باد کمپرسور به آن ها شتاب لازم را می دهد و برای مرحله بعدی یعنی مرحله پاشیدن آماده می کند.

پس از شن زنی بر روی سطوح ف به راحتی می‌توان به عملیات دیگری همچون رنگ برداری سطوح داخلی و خارجی قطعات، ماسه زدایی، رنگ زدایی و یا حتی صیقل دادن قطعات نیز پرداخت.

تجهیزات لازم برای انجام این کار شامل سه بخش اصلی می باشد که این سه بخش عبارت هستند از: نازل سندبلاست، دیگ سند بلاست و کمپرسور هوا.

انجام این عملیات علاوه بر تجهیزات و ابزار مخصوص نیاز به یک کاربر ماهر و آموزش دیده نیز دارد. در واقع کاربر باید با این ابزارها آشنایی لازم را داشته باشد و با رعایت نکات ایمنی کار خود را به بهترین وجه ممکن انجام دهد تا مشکلی به وجود نیاید.

از جمله تجهیزات ایمنی مناسب برای این کار می توانیم به عینک، دستکش، لباس کار مخصوص سند بلاست، ماسک دهان و بینی اشاره کنیم که کاربر حتما در انجام عملیات باید از آنها استفاده کند.

سند بلاست چیست؟

سند بلاست  چه کاربردی دارد؟

قابل ذکر است بگوییم که روش سند بلاست  عمدتاً به خاطر ایجاد زبری و تمیز کاری سطوح مورد استفاده قرار می گیرد و در زمینه های مختلفی از این روش استفاده می شود به طوری که اگر بخواهیم به مهمترین موارد استفاده این روش اشاره کنیم می‌توانیم موارد زیر را برای آن نام ببریم:

۱) گودبرداری یا برجسته کاری بر روی سطوح ام دی اف، چوبی، سرامیک و شیشه ای و غیره.

۲) حک کردن نوشته و نقش های مختلف و گوناگون بر روی سطوح مختلفی همچون چوب، سرامیک، شیشه، کاشی و غیره.

۳) مات کاری و تمیزکاری سطوح مورد نظر

۴) زبر کاری سطوح برای انجام عملیاتی همچون لعاب کاری و تفلون کاری

۵) آماده کردن سطح برای کارهایی همچون رنگ‌آمیزی و آبکاری تزئینی و صنعتی

۶) رنگ زدایی، زنگ زدایی و ماسه زدایی سطوح مختلف

کاربرد سند بلاست

سند بلاست چه مزایایی دارد؟

به طور کلی روش سند بلاست  از جمله روش‌هایی به شمار می‌آید که مزایای بسیار زیادی دارد و در قسمت زیر این مزایا را برایتان فهرست کرده ایم:

۱) افزایش سرعت و دقت در برش از طریق پرداخت ورق قبل از برش

۲) کاربرد وسیع و استفاده در انواع سطوح سنگی، آجری، چوبی، بتنی، شیشه ای و غیره

۳) صرفه جویی در زمان و سرعت بیشتر در هنگام پرداخت سطوح مختلف

۴) یکدست کردن و تمیز کردن سطوح مختلف از مواد سخت و اضافی که بر روی آن ممکن است وجود داشته باشد

۵) یک روش مناسب و ایده آل برای تمیز کردن سطوح از رسوب، انواع آلودگی‌ها،، دوده و زنگ زدگی

۶) سریع ترین و بهینه ترین روش برای پاکسازی سطوح قدیمی و رنگ کاری شده و همچنین آماده سازی سطوح برای رنگ آمیزی مجدد

۷) افزایش راندمان رنگ آمیزی از طریق اجرای دقیق

۸) پاک کردن آلودگی از گوشه و کنار های سطوح و جاهایی که دسترسی به آنها مشکل است

۹) تزیین سطوح پلاستیکی و شیشه ای

۱۰) ایجاد طرح های زیبا روی شیشه و تزیین آن

۱۱) روشی اقتصادی و مقرون به صرفه

۱۲) افزایش طول عمر ف با زنگ زدایی سطوح

۱۳) عملیات تمیزکاری سطح تنها با استفاده از یک پوشش محافظ، یک سیستم شستشو و یک کیت سند بلاست قابل اجرا است.

نکات مهم در اجرای سند بلاست شامل چه مواردی می باشد؟

یکی از نکات بسیار مهمی که هنگام اجرای عملیات سند بلاست  باید به آن توجه لازم را داشته باشیم دقت در انتخاب مواد ساینده است چرا که در صورت انتخاب مواد نامناسب ممکن است کیفیت کار پایین آید.

از این رو ذرات باید از نظر شکل و اندازه یکنواخت باشند و هیچ مواد زائد در بین آنها وجود نداشته باشد.

فشار هوا از دیگر موارد مهمی است که باید میزان آن را کنترل کرد.

در واقع برای انجام این کار با سرعت بالا، میزان فشار هوا باید چیزی حدود ۷۰ پوند بر اینچ باشد.

اما اگر فشار بالاتر مدنظر باشد در این صورت باید از کمپرسورهای هوای صنعتی استفاده شود پس به این نکته در هنگام اجرای عملیات توجه لازم را داشته باشید.

رعایت نکات ایمنی یکی دیگر از موارد مهمی به شمار می‌آید که با سلامت و جان کاربر در ارتباط است از این رو بهتر است فرد از ماسک، عینک محافظ، روپوش ضخیم و دستکش کار استفاده کند تا خدای نکرده آسیبی به او نرسد و سلامتیش به خطر نیفتد.

توجه به فاصله سطح تا دستگاه سند بلاست نیز از دیگر مواردی به شمار می‌آید که در اجرای این روش باید به آن توجه کرد به طوری که اگر دستگاه بیش از حد به سطح نزدیک باشد باعث می‌شود میزان ضربه محدود گردد و اگر بیش از حد هم دور باشد و در فاصله ای بسیار دور از سطح قرار گیرد ذرات را بسیار وسیع پخش می‌کند.

از این رو تا حد امکان دستگاه باید در یک فاصله استاندارد با سطح قرار گیرد تا کاربر بتواند عملیات سند بلاست  را به درستی انجام دهد و دچار مشکل نشود.

در بسیاری از موارد معمولاً یک پوشش پلاستیکی را برای تمیز نگه داشتن کف محلی که عملیات سند بلاست  در آن انجام می‌شود قرار می‌دهند تا با این کار علاوه بر تمیز نگه داشتن محل بتوانند ذرات و رنگ را از یکدیگر جدا کنند و دوباره از آن ذرات برای انجام عملیات استفاده کنند.مدول برشی فولاد چقدر است؟

مدول برشی فولاد چقدر است؟

مدول برشی فات

جالبه بدونید که مدول برشی فات معمولاً با افزایش دما کاهش پیدا می کند.

در مقادیر بالای فشار نیز مدول برشی با اعمال فشار کاهش می‌یابد.

در اکثر از فات، بین دمای ذوب، انرژی تشکیل تهی جای» (Vacancy Formation Energy) و مدول برشی همبستگی وجود دارد.

مدل‌های مختلفی برای پیش‌بینی مقدار مدول برشی فات و آلیاژها ارائه شده است.

مدل‌های زیر برای محاسبات جریان پلاستیک» (Plastic Flow) مورد استفاده قرار گرفته‌اند:

 • مدول برشی تنش آستانه مکانیکی» (Mechanical Threshold Stress) یا MTS»: این مدل توسط وارشنی» (Varshni) توسعه یافت و در ترکیب با مدل تنش جریان پلاستیک MTS مورد استفاده قرار گرفت.
 • مدول برشی استاینبرگ-کوکران-گنن» (Steinberg-Cochran-Guinan) یا SCG»: این مدل توسط استاینبرگ و گنن توسعه یافت و در ترکیب با مدل تنش جریان استاینبرگ-کوکران-گنن-لاند» (Steinberg-Cochran-Guinan-Lund) مورد استفاده قرار گرفته است.
 • مدول برشی نادال و لِپواک» (Nadal and LePoac) یا NL»: این مدل از تئوری لیندمان» (Lindemann Theory) برای تعیین وابستگی دما و از مدل SCG برای تعیین وابستگی فشار در مدل برشی استفاده می‌کند.

مدل MTS

مدل مدول برشی MTS به صورت زیر است:

فرمول مدول برشی

μ0: مدول برشی در T=0 K؛ K: واحد دمای کلوین؛ D و T0: ثابت‌های ماده

مدل SCG

مدل مدول برشی SCG به میزان فشار وابسته بوده و دارای رابطه زیر است:

مدول برشی SCG

μ0: مدول برشی در وضعیت مرجع (T=300 K, p=0, η=1)؛ p: فشار؛ T: دما

مدل NP

مدل مدول برشی NP، نسخه اصلاح شده مدل SCG است. در مدل NP، وابستگی تجربی دما در مدل SCG با معادله‌ای بر اساس تئوری لیندمان جایگذاری شده است. معادله مدل NP به صورت زیر است:

مدل مدول برشی NP

که در آن

مدول برشی NP

μ0: مدول برشی در 0K و فشار محیط؛ ζ: پارامتر ماده؛ kb: ثابت بولتزمن» (Boltzmann)؛ m: جرم اتمی؛ f: ثابت لیندمان

رابطه مدول برشی با مدول الاستیسیته

در مباحث پیچش و تغییر شکل‌های ناشی از آن»، تحلیل میله‌های تحت پیچش»، پیچش غیر یکنواخت» و تعیین مؤلفه‌های تنش و کرنش در بارگذاری پیچشی»، به معرفی مفاهیم اساسی پیچش و روابط مورد نیاز برای تعیین مؤلفه‌های آن در میله‌ها و لوله‌های دایره‌ای پرداختیم.

یکی از کاربردهای مهم روابط ارائه شده در این مطالب، به دست آوردن رابطه‌ای بین مدول الاستیسیته E و مدول برشی G است.

در این مقاله، نحوه تعیین رابطه بین E و G را با استفاده از روابط معرفی شده برای بارگذاری پیچشی تشریح خواهیم کرد.

شکل زیر، المان تنش abcd را نمایش می‌دهد. صفحه جلویی abcd به شکل یک مربع در نظر گرفته می‌شود. طول اضلاع این مربع، h است.

در صورت اعمال تنش‌های برشی τ و ایجاد برش خالص در این المان، صفحه جلویی آن به شکل یک لوزی درمی‌آید.

پس از این فرآیند، طول اضلاع المان تغییریافته برابر با h و تنش برشی ایجاد شده در آن γ=τ/G خواهد بود.

به دلیل ایجاد اعوجاج، طول قطر bd افزایش و طول قطر ac کاهش می‌یابد.

رابطه بین مدول الاستیسیته و مدول برشی
نحوه تغییر شکل المان تنش در برش خالص

طول قطر bd با حاصل‌ضرب طول اولیه آن در ضریب 1max برابر است:

طول قطر

Lbd: طول قطر bd المان؛ h: طول اضلاع المان تنش؛ 0.5(2)*h: طول اولیه قطر bd المان؛ εmax: تنش نرمال در راستای 45 درجه

با در نظر گرفتن هندسه المان تغییریافته می‌توان رابطه بین کرنش برشی γ و طول قطر bd را تعیین کرد.

به این منظور، المان مثلثی abd را مطابق شکل زیر در نظر می‌‌گیریم.

این المان، نصفِ المان تغییریافته را نمایش می‌دهد. طول ضلع bd برابر با Lbd و طول دیگر اضلاع برابر با h است.

زاویه adb نیز با نصف زاویه adc یا π/4-γ/2 برابری می‌کند. مقدار زاویه abd نیز مشابه زاویه adb خواهد بود.

152

با توجه به موارد بالا، زاویه dab با π/2+γ برابر بوده و رابطه زیر بین اضلاع المان مثلثی برقرار است:

153

با جایگذاری رابطه Lbd در معادله بالا و ساده‌سازی طرفین معادله، خواهیم داشت:

154

اگر عبارت سمت چپ معادله بالا را باز کنیم و با توجه به قواعد مثلثاتی، (cos(π/2+γ را برابر با sinγ- قرار دهیم:

155

از آنجایی که کرنش‌های εmax و γ بسیار کوچک هستند، می‌توان از عبارت ε2)max) صرف نظر کرد و γ را به جای sinγ قرار داد. به این ترتیب، معادله بالا به رابطه زیر تبدیل خواهد شد:

156

این رابطه، یکی از روابط به دست آمده در مبحث تعیین مؤلفه‌های تنش و کرنش در بارگذاری پیچشی» است. بر اساس روابط به دست آمده در این مبحث می‌توانیم از τ(1+ν)/E به جای εmax و بر اساس قانون هوک در مواد تحت برش می‌توانیم از τ/G به جای کرنش برشی γ در رابطه بالا استفاده کنیم. با اعمال این جایگذاری‌ها خواهیم داشت:

157

این فرآیند به ما نشان می‌دهد که کمیت‌های G ،E و ν (نسبت پواسون) به عنوان خواص مستقل مواد الاستیک خطی به شمار نمی‌روند. به این ترتیب، با مشخص بودن دو مورد از این کمیت‌ها می‌توان کمیت سوم را نیز محاسبه کرد.

مدول الاستیسته بعضی از مواد

مادهمقادیر معمول مدول برشی (بر حسب گیگا پاسکال) در دمای اتاق
الماس478
فولاد79.3
مس44.7
تیتانیوم41.4
شیشه26.2
آلومینیوم25.5
آهن

نمودار تنش و کرنش فولاد و بتن

نمودار تنش و کرنش فولاد و بتن

قانون هوک

بر طبق قانون هوک تنش (Stress) نسبت مستقیم با کرنش (Strain) دارد. اما این موضوع تنها تا نقطه ایی درست است و پس از این نقطه با افزایش تنش در می یابیم که تنش با کرنش متناسب نیست.

نمودار تنش کرنش طبق قانون هوک

ما در اینجا نمودار تتش کرنش را بررسی خواهیم کرد. همچنین انواع مختلف مواد و خواص الاستیکی آنان را خواهیم دید.

تحلیل نمودار تنش کرنش

در این قسمت نمودار (مطابق شکل 2)، مواد از قانون هوک پیروی می کنند و کرنش نسبت مستقیم با تنش دارد و اگر تنش برداشته شود ماده به حالت اولیه خود باز می گردد.

تحلیل نمودار تنش کرنش

در قسمت AB از نمودار(شکل3)، درمی‌یابیم که ماده از قانون هوک پیروی نمی کند.

یعنی کرنش متناسب با تنش نیست. با این وجود هنوز ماده در این ناحیه الاستیک است بدین معنی که اگر تنش را برداریم ماده به شکل اولیه خود بازمی‌گردد. نقطه B به عنوان حد الاستیک یا نقطه تسلیم شناخته می شود.

نقطه C در ناحیه پلاستیک قرار دارد به این معنی که اگر در اینجا تنش برداشته شود ماده به شکل اولیه خود باز نمی گردد.

ما یک تغییر شکل دائم در ماده مشاهده می‌کنیم.

نمودار تنش کرنش فولاد و بتن

در این قسمت BC و DE از نمودار(شکل4)، ماده در ناحیه پلاستیک قرار دارد. یعنی تغییر شکل می‌یابد. و مشاهده می کنیم که تغییرات کوچکی در تنش تغییر شکل یا کرنش بزرگی را ایجاد می کند.

نقطه D تنش ماکزیمم و E نقطه شکست است. بین D و E مشاهده می شود که اگر چه تنش کاهش می‌یابد اما کرنش افزایش پیدا می‌کند و همچنین بین D و E ماده مانند یک ویسکوز جریان می‌یابد.

نمودار تنش کرنش

در ادامه نمودار تنش کرنش چند ماده نشان داده شده است.

شیشه شکننده است و آنقدر قوی است که می تواند تنش زیادی را بدون تغییر شکل تحمل کند. اما یک ناحیه کوچک پلاستیک دارد که اگر پس از این نقطه تنش اعمال شود بدون هیچ تغییر شکلی به راحتی می‌شکند.

فولاد محکم است و ناحیه الاستیک بزرگی دارد و می تواند برای ساخت پل و غیره استفاده شود. اما ناحیه پلاستیک کوچکی دارد و بنابراین نباید برای ساخت سیم ها از آن استفاده شود زیرا به سادگی می شکنند.

اما مواد داکتیل یا کشسان، دارای ناحیه پلاستیک طولانی هستند و به همین خاطر می شود تغییر شکل زیادی در آن ها بوجود آورد و یا با کشش از آن ها جهت تولید سیم استفاده کرد.

نمودار تنش کرنش مواد مختلف

منحنی تنش و کرنش

با به کارگیری مقادیر تنش و کرنش حاصل از آزمایش‌های کششی، منحنی تنش-کرنش مانند شکل زیر خواهد بود:

 

تنش-کرنش

 

همان گونه که مشاهده می‌کنید، در منحنی بالا چند نقطه مهم علامت‌گذاری شده‌اند که هر یک را به طور مختصر توضیح می‌دهیم:

 • P (حد تناسب): حداکثر مقدار تنشی که در آن، منحنی تنش-کرنش به صورت خطی است.
 • E (حد الاستیک): حداکثر مقدار تنشی که در آن، هیچ تغییر شکل دائمی در ماده به وجود نمی‌آید. در فاصله بین حد تناسب و حد الاستیک، منحنی به صورت خطی نیست اما ماده هنوز در ناحیه الاستیک قرار دارد و اگر بارگذاری در این نقطه یا پایین‌تر از آن متوقف شود، نمونه به طول اولیه خود بازمی‌گردد.
 • Y (نقطه تسلیم): مقدار تنشی که از آن به بعد، میزان کرنش با سرعت زیادی افزایش می‌یابد. به میزان تنش در نقطه تسلیم، مقاومت تسلیم (Sty) گفته می‌شود. نقطه تسلیم برخی از مواد کاملاً مشخص نیست. از این‌رو، برای تعیین این نقطه، معمولاً روش آفست 0.2 درصد» (0.2% offset) مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای انجام این روش، ابتدا باید مقدار 0.002 را بر روی محور x (کرنش) مشخص نموده و سپس از روی آن، یک خط موازی با قسمت خطی منحنی رسم کرد. هر نقطه‌ای بر روی منحنی که با این خط تقاطع داشته باشد، به عنوان نقطه تسلیم (Y) در نظر گرفته می‌شود.
 • U (مقاومت نهایی): حداکثر مقدار تنش در نمودار تنش-کرنش، بیانگر مقاومت نهایی (Stu) ماده است. مقاومت نهایی، با عنوان مقاومت کششی نیز شناخته می‌شود. بعد از رسیدن نمونه به این نقطه، ماده رفتاری موسوم به پدیده باریک شدگی» (Necking) را از خود بروز می‌دهد. در این پدیده، مساحت سطح مقطع نمونه در یک ناحیه موضعی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.
 • F (نقطه شکست): نقطه‌ای که در آن ماده شکسته شده و به دو قسمت تقسیم می‌شود.

نامگذاری فولاد

st 37 و st 52 دو نوع فولاد ساختمانی متداول در کشور ما می باشند.

نامگذاری فولاد در کشورمان براساس استاندارد DIN آلمان می باشد.

در این نامگذاری ابتدا دو حرف St که نشان دهنده فولاد ساختمانی معمولیه آورده میشه و بعد مقدار حداقل استحکام کششی  نهایی بر حسب کیلوگرم بر میلیمتر مربع میاد.

پس st 37 دارای مقاومت نهایی 37 و st 52 دارای مقاومت نهایی 52 کیلوگرم بر میلی متر مربع می باشد. 

نامگذاری فولاد ها

نمودار تنش-کرنش این دو نوع فولاد و مقادیر تنش تسلیم وتنش نهایی آن ها به صورت زیر است:

تنش-کرنش فولاد نرمه و پرمقاومت

مقاومت فولاد های st37 , st52

استفاده از St 52 به جای St 37  ممکن است موجب کاهش وزن فولاد مصرفی و اقتصادی شدن طرح بشه ولی با توجه به اینکه مقدار کربن در این نوع فولاد بیشتره، شکل پذیری کمتر میشه.

1-6- شکل کلی منحنی تنش-کرنش بتن

بتن یکی از پرکاربردترین مصالح در ساختمان سازی محسوب میشه.

کیفیت بتن بسیار مهمه و یکی از راه های تست کیفیت بتن، استفاده از آزمون مقاومت فشاری هستش.

شکل کلی منحنی تنش- کرنش بتن تحت آزمون مقاومت فشاری در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل کلی منحنی تنش-کرنش بتن

همانطور که درشکل مشاهده میکنید، منحنی تنش-کرنش بتن برخلاف منحنی تنش-کرنش فولاد بصورت خطی نبوده و برای بدست آوردن برخی مشخصات مکانیکی با مشکلاتی روبرو هستیم: 

1- فاقد یک نقطه تسلیم مشخصه: در اینگونه منحنی های تنش-کرنش با استفاده از روش آفست یک تنش تسلیم اختیاری برای ماده تعریف میشه.

در این روش یک خط مستقیم از نقطه ای که کرنش آن حدود 0.002 است به موازات قسمتی خطی منحنی تنش-کرنش رسم میشه. محل تلاقی این خط و منحنی تنش-کرنش معرف نقطه تسلیمه.

2- فاقد مدول الاستیسته مشخصه: شیب خطی که نقطه ابتدای منحنی را به نقطه 0.5fc متصل میکنه رو به عنوان مدول الاستیسته بتن در نظر گرفته میشه.

مقایسه نمودار تنش و کرنش فولاد با مقاومت بالا و متوسط

با توجه به اشکال زیر، میشه نتیجه گرفت که با افزایش مقاومت فولاد و بتن، تغییرشکل (کرنش) نمونه کم میشه.

تنش کرنش فولاد با مقاومت زیاد و متوسط

منحنی تنش کرنش بتن

مقایسه منحنی تنش و کرنش بتن محصور شده و محصور نشده

اگر نمونه بتنی در زمان بارگذاری تحت تاثیر فشار جانبی قرار بگیره، شرايط نمونه به صورت محصور شده تلقی شده و منحنی تنش- کرنش به صورت اساسی بهبود پیدا میکنه.

در این حالت مقاومت فشاری و کرنش نهايی نمونه به میزان قابل توجهی افزایش پیدا میکنه.

اگر در يک عضو بتنی از میلگردهای عرضی به شکل دورپیچ و يا فواصل نزديک استفاده کنیم، تا حدی شرايط محصور شدگی فراهم میشه.

ايجاد شرايط محصور شدگی رفتار به مراتب نرمتر و شکل پذيرتری را برای عضو بتنی فراهم میکنه.

چنین رفتاری برای تامین شکل پذيری سازه در مقابل زله و ساير بارهای ارتعاشی، به دلیل امکان جذب انرژی ايجاد شده توسط عضو، بسیار مناسب تلقی میشه.

شکل زير مقايسه منحنی تنش- کرنش بتن را در شرايط معمولی و شرايط محصور شده رو نمايش میده.

نمودار تنش کرنش بتن محصور شده و محصور نشده

تفاوت های نمودار تنش-کرنش فولاد و بتن

سه تفاوت اصلی در منحنی تنش-کرنش فولاد و بتن عبارتند از :

1- در تحلیل خطی مقدار مدول الاستیسته فولاد (Es) برای انواع مختلف ثابت بوده و برابر است با:

فرمول مدول الاسیتسته فولاد

در تحلیل خطی مقدار مدول الاستیسته بتن (Ec) با توجه به وزن مخصوص  و مقاومت فشاری آن با استفاده از رابطه زیر بدست می آید:

مدول ارتجاعی فولاد

fc مقاومت فشاری مشخصه بتن برحسب مگاپاسکال

γc وزن مخصوص بتن که در محدوده ی15-25 کیلونیوتن بر مترمکعب است، برحسب کیلونیوتن بر مترمکعب

برای بتن های متداول در سازه های بتنی مقدار مدول الاستیسته بتن (Ec) برابر است با:

مدول الاستیسیته بتن

پس می توان گفت مدول الاستیسته فولاد (سختی فولاد) تقریبا ده برابر مدول الاستیسته بتن (سختی بتن) است.

2- کرنش نهایی فولاد حدود 100 برابر بیشتر از کرنش نهایی بتن است.

3- مقاومت نهایی فولاد حدود 10 برابر بیشتر است از مقاومت نهایی بتن است.

تفاوت فولاد و بتن

نواحی مختلف در منحنی تنش-کرنش

حدتناسب:

قسمت اول نمودار یک خط مستقیمه. در طول خط OA نتنها رابطه بین تنش و کرنش خطیه بلکه متناسب هم هستن. به مقدار تنش در آخرین نقطه این خط (نقطه A)، حد تناسب میگن (بعد از این نقطه تناسبی بین تن

تنش و کرنش و انواع آن

تنش و کرنش و انواع آن

تعریف تنش و کرنش

هنگامی که نیرویی بر یک سازه یا عضوی از آن وارد شود، تنش و کرنش به وجود می‌آیند. تنش را می‌توان به صورت نیروی وارده بر یک جسم در واحد سطح تعریف کرد. بر اساس این تعریف، معادله تنش به شکل زیر خواهد بود:

فرمول تنش

σ: تنش؛ F: نیروی وارده؛ A: مساحت سطح مقطعی که نیرو بر روی آن اعمال می‌شود

تنش در سیستم بین‌المللی واحدها» (International System of Units) یا اصطلاحاً SI»، با واحد نیوتن بر مترمربع (N/m2) نشان داده می‌شود که معادل یک پاسکال (Pa) است.

نیرویی که بر یک سازه وارد می‌شود، باعث ایجاد تغییر شکل در آن خواهد شد. طول این تغییر شکل، به میزان سختی سازه بستگی دارد.

 کرنش را می‌توان به صورت نسبت طول تغییر شکل بر طول اصلی تعریف کرد. بر اساس این تعریف، معادله کرنش به شکل زیر خواهد بود:

فرمول کرنش

ϵ: کرنش؛ L: طول نهایی سازه بعد از اعمال نیرو؛ L0: طول اولیه سازه بدون تغییر شکل؛ δ: میزان تغییر شکل (اختلاف بین طول اولیه و طول نهایی)

تنش به دسته های زیر طبقه بندی می شود :

1- تنش فشاری (Compression Stress): این نوع تنش عموما در اثر اعمال نیروهای فشاری در جسم به وجود می آید و در آن ذرات جسم به هم فشرده می شوند.

2-تنش کششی (Tension Stress): تنش در اثر اعمال نیروهای کششی در جسم تولید می شود و در آن ذرات جسم از هم دور می شوند.
تنش کششی و فشارشی هر دو از نوع تنش های عمودی هستند.

3-تنش برشی (Shear Stress): حالتی از تنش است که در آن ذرات جسم نسبت به هم می لغزند. تنش برشی را به صورت برش ساده (Simple Shear Stress) و برش محض (Pure Shear Stress) تقسیم می نمایند.

انواع

کرنش کششی (Tensile)

در کشش یا پرس ورق‌های فی بدنه اتومبیل کاربرد دارد.

کرنش کششی

E = L−Lo /  Lo

کرنش فشاری (Compressive)

در شکل دهی فات در ساخت دیسک توربین‌ها کاربرد دارد.

کرنش فشاری

E = L−Lo /  Lo

 

کرشن برشی (Shear)

واکنش جسم به نیروی تنش برشی اعمال شده‌است و در نتیجه مانند تنش برشی یک تانسوراست و در ایجاد سوراخ با همان پانچ کردن کاربرد دارد.

مقدار آن برابر است با تانژانت زاویه تغییر یافتن حالت جسم در اثر تنش یا مقدار جابجایی سطحی که بر آن تنش برشی اعمال شده تقسیم بر فاصله همان سطح از نقطه‌ای که سطحی که جابجایی آن صفر است.

کرنش برشی

Γ =A / B

یکی از روش‌های نمایش گرافیکی ارتباط تنش با کرنش استفاده از منحنی تنش-کرنش است که از بارگذاری اجسام و اندازه‌گیری تغییر شکل حاصل در آزمون کشش بدست می‌آید.

توجه داشته باشید که شکل این منحنی از ماده‌ای به مادهٔ دیگر متفاوت است.

برای اندازه گیری این مقدار بی بعد از سنسورهای کرنش سنجی استفاده می شود که اتصال آن و نحوه آزمایش خود از پیچیدگی هایی برخوردار است.

تنش صفحه‌ای» (Plane Stress)، یکی از حالت‌های دوبعدی تنش است که در آن تمام مؤلفه‌های تنش درون یک صفحه قرار دارند. این نوع تنش هنگامی رخ می‌دهد که یکی از سه تنش اصلی در المان مورد تحلیل برابر با صفر باشد.

در این مقاله، شما را با مفهوم تنش صفحه‌ای، تنش‌های موجود بر روی مقاطع دوران یافته، معادلات تبدیل و حالت‌های خاص این نوع تنش آشنا خواهیم کرد. در انتها نیز به تشریح چند مثال کاربردی خواهیم پرداخت.

تنش صفحه‌ای بر روی المان‌های کوچک

برای آشنایی با نحوه عملکرد تنش صفحه‌ای، المان زیر را در نظر بگیرید. اندازه این المان بسیار کوچک است. محورهای xyz با گوشه‌های المان موازی و بر سطوح آن عمود هستند.

برای نام‌گذاری صفحات این المان از یک قاعده مخصوص استفاده می‌کنیم.

به عنوان مثال، صفحه سمت راست المان در شکل زیر، صفحه مثبت x و صفحه سمت چپ آن، صفحه منفی x است.

به این ترتیب، سطح بالایی المان، صفحه مثبت y و سطح جلویی آن، صفحه مثبت z خواهد بود.

تنش صفحه ای روی المان های کوچک

المان‌های تنش صفحه‌ای: الف) نمای سه‌بعدی، ب) نمای دوبعدی و ج) نمای دوبعدی دوران یافته

هنگامی که یک جسم در معرض تنش صفحه‌ای xy قرار می‌گیرد، مؤلفه‌های تنش تنها بر روی صفحات x و y المان مورد نظر و موازی با راستای محوری‌های x و y اعمال می‌شوند.

این حالت تنش بر روی سطح تمام اجسام تحت بارگذاری، به جز در نقاط اعمال بارهای خارجی قابل مشاهده است.

قواعد نام‌گذاری و علامت‌گذاری

اندیس تنش نرمال (σi)، بیانگر صفحه اعمال تنش است. به عنوان مثال، تنش σx بر روی صفحه x المان و تنش σy بر روی صفحه y المان اعمال می‌شوند.

بر اساس فرض کوچک بودن اندازه المان، تنش‌های موجود بر روی صفحات روبه‌رویی با هم برابر هستند. علامت تنش‌های نرمال بر اساس قاعده زیر تعیین می‌شود:

 • علامت تنش فشاری، مثبت است.
 • علامت تنش کششی، منفی است.

تنش برشی (τij) دارای دو اندیس است.

اندیس اول (i)، صفحه اعمال تنش و اندیس دوم (j) جهت اعمال تنش را نمایش می‌دهد. به عنوان مثال، تنش برشی τxy بر روی صفحه x قرار دارد و در راستای محور y اعمال می‌شود.

به همین ترتیب، تنش برشی τyx بر روی صفحه y قرار دارد و در راستای محور x اعمال می‌شود.

قاعده علامت‌گذاری تنش‌های برشی به صورت زیر است:

 • در صورتی که تنش برشی بر روی یکی از صفحات مثبت المان در راستای مثبت یک محور اعمال شود، علامت تنش مثبت خواهد بود.